Monthly Archives Sierpień 2015

DRĄŻENIE ULTRADŹWIĘKOWE CZ. II

Przemysłowa drążarka ultradźwiękowa przypomina najczęściej zwykłą wiertarkę do metali, tylko zamiast wrzeciona posiada układ przetwornik-tuba. Układ ten zamocowany jest na odpowiedniej pionowej prowadnicy umożliwiającej wymagane ustawienie narzędzia i uzyskanie koniecznego nacisku na powierzchnię materiału. Specjalna pompa zapewnia kołowy obieg roztworzonego w wodzie czy oliwie materiału ściernego. Potrzebną dla pobudzenia przetwornika moc elektryczną wysokiej częstości dostarcza pracujący w zespole generator. Rysunek 18 przedstawia nowoczesną drążarkę ultradźwiękową firmy Lehfeld. Na rysunku 19 widać głowicę drążarki w stanie otwartym i zamkniętym. Rysunek 20 przedstawia zdjęcia typowych wyrobów obrabianych metodą ultradźwiękową.

Read More