Analiza systemu sprzedaży biletów

Dotychczasowa analiza systemu sprzedaży biletów doprowadziła do ustalenia pewnego systemu komunikowania się kasjerów z rozpatrywanym aparatem. Nie zastanawialiśmy się natomiast nad typem operacji, które powinien on wykonywać. W pierwszym rzędzie musimy ustalić, na jakich wielkościach wspomniane operacje będą dokonywane. W tym celu powróćmy jeszcze do przytoczonej wymiany zdań przy kasie. Celem jej było nabycie przez podróżnego biletu. Rola kasjera polegała głównie na ustaleniu, czy w samolocie, który w czwartek o godz 17,45 wystartuje z Chicago do New Orleans są jeszcze dwa fotele wolne. Możemy więc śmiało powiedzieć, że przedmiotem transakcji przy kasie biletowej są zawsze wolne miejsca w określonym przelocie. Innymi słowy przedmiotem operacji rezerwowania są pewne liczby, które określają aktualny stan wolnych foteli w każdym z przelotów, które przedsiębiorstwo może zaoferować podróżnemu. W opisywanym przez nas przykładzie przedsiębiorstwo oferuje klientom możliwość przejazdu na dowolnym ze stu- kilometrowych odcinków trasy, na każdej z dziesięciu linii w każdy dzień tygodnia. Jeżeli przyjmiemy dodatkowo, że każdy ze stukilometrowych odcinków trasy samoloty przedsiębiorstwa przelatują dwa razy dziennie w każdym z kierunków, będziemy mogli podać dokładną ilość przelotów, które codziennie przedsiębiorstwo oferuje pasażerom. Wynosi ona 10 10- 72’2 = 2800. Zatem aktualną zdolność usługową przedsiębiorstwa mo- żerny określić układem 2800 liczb, z których każda będzie podawała ilość wolnych miejsc na jednym z podstawowych (stukilometrowych) odcinków lotu w określonej porze dnia i tygodnia. Znaczy to, że każda z tych liczb jest jednoznacznie przyporządkowana informacjom podawanym przez podróżnego w punktach (3)-(6). Powyższa uwaga pozwala już na podanie idei automatycznego operowania tymi wielkościami. Wszystkie kasy przedsiębiorstwa łączymy bezpośrednimi przewodami z centrum, które mieści się np. w Chicago. W centrum tym znajduje się urządzenie wyposażone w pamięć, która może równocześnie przechowywać 2800 liczb. W chwili nadejścia zapytania z Nowego Jorku (patrz rys. 5) identyczne urządzenie sterujące jak w maszynie cyfrowej powoduje wybranie do odpowiednich rejestrów liczb podających stan wolnych miejsc w przelocie każdego 100-kilometrowego odcinka zamierzonej podróży.

W ten sposób maszyna automatyczna przygotowuje liczby, na których mają zostać dokonane potrzebne operacje. Na marginesie warto zwrócić uwagę czytelnika na to, że informacje podawane w punktach (3)-(6) są odpowiednikiem adresu w maszynie cyfrowej. Jak zauważyliśmy poprzednio, automatyzacja omawianego systemu wymaga wykonywania tylko trzech operacji: kupna, informowania i odwołania rezerwacji. Obecnie podamy w tabl. 1 treść tych operacji w „języku” maszynowym schematu na rysunku 5.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>