Automatyzowanie działania ludzkiego

Omówione wyżej przykłady zastosowań maszyn cyfrowych miały na celu ukazanie czytelnikowi istniejących obecnie możliwości automatyzacji dość szczególnych procesów przetwarzania informacji. Czy jednak na tej drodze możemy spodziewać się automatyzacji wszelkich systemów? Trzeba wyraźnie odpowiedzieć, że przytoczone przykłady, a także dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie są w zasadzie pierwszym krokiem na drodze automatyzacji zakładów produkcyjnych, pracy biurowej i in.

Z teoretycznego punktu widzenia potrafimy zautomatyzować każde działanie ludzkie, które daje się opisać jednoznacznie za pomocą ciągu prostych działań, na informacjach jednego typu. Dotychczasowe badania nad strukturą systemów zarządzania, dystrybucji itp. zdają się wskazywać na to, że w większości przypadków można skonstruować taki opis „matematyzujący” działanie systemu. Nie oznacza to jednak, że zawsze w praktyce możemy zbudować maszynę cyfrową, automatyzującą opisany proces. Wynika to ciągle jeszcze z niedostatecznego dla specjalnych celów rozwoju techniki realizacji układów wejścia-wyjścia maszyny cyfrowej oraz układów pamiętających.

Niemniej jednak dotychczasowe doświadczenia skłaniają do optymistycznych przypuszczeń. Wydaje się, że stoimy u progu okresu, który przyniesie całkowicie automatyczne zakłady produkcyjne i urzędy. Personel bibliotek zastąpią maszyny-katalogi, a informacje z dziedziny nauki i techniki, czy bieżących wydarzeń gospodarczych, czerpać będziemy z całkowicie automatycznych biur informacyjnych.

Kiedy to nastąpi? Trudno powiedzieć. Na razie mamy ku temu bogate przesłanki teoretyczne. Na praktykę wpłynie jednak wiele dodatkowych czynników, z których najważniejsze to: ekonomiczne i socjalne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>