CHARAKTERYSTYKA PALIW PŁYNNYCH

Najważniejszym surowcem dla produkcji paliw płynnych jest ropa naftowa, naturalny surowiec, wydobywany z ziemi drogą głębokich wierceń. Ropa naftowa była znana ludzkości od bardzo dawna. Wykopaliska na brzegach Eufratu wykazują istnienie tam przemysłu naftowego w czasie 6-4 tysięcy lat przed początkiem naszej ery. Znana była również ropa naftowa w starożytnym Egipcie, gdzie używano jej do balsamowania zwłok i do oświetlenia. Wspomina o niej Herodot oraz chińskie kroniki z okresu III w. p.n.e. Rozwój nowoczesnego przemysłu naftowego rozpoczyna się w połowie XIX w., kiedy po raz pierwszy Ignacy Łukasiewicz we Lwowie rozdestylował ropę i skonstruował lampę naftową. Dnia 31.XII. 1853 r. zaświeciły lampy naftowe w lwowskim szpitalu. Skonstruowanie lampy naftowej w Ameryce nastąpiło dopiero w roku 1855 przez Sillimana, kiedy Łukasiewicz budował już trzecią destylarnię ropy. W roku 1858 na wystawie naftowej w Jaśle pokazywano ropę, naftę, olej smarowy do maszyn, maź do osi wozowych, asfalt i parafinę, a więc wszystkie podstawowe produkty, jakie otrzymuje się z ropy naftowej. Zużycie produktów z ropy jest ogromne i ma tendencje ciągłego wzrostu. Od roku 1920 wydobycie ropy rośnie coraz szybciej (tabl. 11).

Tak szybki wzrost produkcji ropy naftowej spowodowany jest coraz większym zapotrzebowaniem benzyny i olejów motorowych dla samochodów, samolotów, okrętów, traktorów, lokomotyw spalinowych itp. W roku 1914 hyło na świecie 2 min samochodów, w roku 1958 było ich ponad 100 min: lotnictwo cywilne i wojskowe liczy dziś w wielu krajach dziesiątki tysięcy jednostek o mocy kilku do kilkunastu tysięcy koni mechanicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>