CHLOROWANIE CZ. II

Z produktów ciekłych ważnym surowcem podstawowym chlorowania jest pentan, CgHio, lekki składnik benzyn. Produkty chlorowania nazywa się chlorkami amylu, gdyż dalszym stadium ich przeróbki są m. in. alkohole amylowe, ważne rozpuszczalniki dla lakierów nitrocelułozowych i żywic mocznikowych oraz jako składnik płynów hamulcowych, Chlorki amylowe są poza tym surowcami do produkcji żywic odpornych na działanie światła, emulgatorów (amyloaminy) i odoryzato- rów dla gazu ziemnego (pentalarm). Szeroko rozwinięty jest przemysł chlorowania parafiny i cięższych płynnych węglowodorów parafinowych. Z chlorowanej frakcji nafty otrzymuje się w toku dalszych reakcji z benzenem środki piorące, zaś w wyniku reakcji z naftalenem otrzymuje się syntetyczne oleje smarowe.

Stałą parafinę poddaje się chlorowaniu, a otrzymane produkty, w zależności od ilości wprowadzonego chloru, mają następujące zastosowanie:

(1) Parafina zawierająca 40% chloru sprzedawana pod nazwą Chlo- rowax 40 służy jako plastyfikator dla polichlorku winylu (Dyphos).

(2) Parafina zawierająca 70% chloru, w handlu nazywa się Chloro- wax 70, dzięki odporności na działanie kwasów i rozcieńczonych zasad znalazła zastosowanie jako środek impregnacyjny w produkcji odpornych na ogień tekstyliów i papieru.

(3) Parafina zawierająca 14% chloru jest produktem wyjściowym dla syntezy dodatku służącego do obniżenia temperatury krzepnięcia olejów smarowych spotykanego pod nazwą Paraflow lub Poragel.

Chlorowanie olefin zachodzi o wiele łatwiej niż parafin. Najważniejszymi produktami chlorowania olefin jest chlorek allilu oraz chlorek metałlilu. Chlorek allilu otrzymuje się z chlorowania propylenu, zaś chlorek metałlilu z chlorowania izo-butylenu. Chlorek allilu jest bardzo ważnym surowcem petrochemicznym, otrzymuje się z niego alkohol allilowy, surowiec do produkcji gliceryny i innych produktów, np. dwu- tiogliceryny sprzedawanej pod nazwą BAL jako środek neutralizujący działanie trującego gazu lewisitu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>