CHLOROWANIE

Proces chlorowania polega na przyłączaniu do węglowodoru atomów chloru. W zależności od rodzaju węglowodoru (nasycony czy nienasycony) występuje przy tym procesie odszczepienie chlorowodoru.

Produktami chlorowania metanu są: chlorek metylu CH3C1, chlorek metylenu CH2C12, chloroform CHC13 i czterochlorek węgla CC14. Chlorek metylu znajduje zastosowanie w połączeniu z celulozą, jako metyloceluloza w produkcji apretur, kosmetyków i farb drukarskich: dalej jako surowiec wyjściowy do produkcji silikonów, tworzyw opartych o krzem, a znajdujących coraz powszechniejsze zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym, lakierniczym oraz przy produkcji specjalnych olejów smarowych. Dalsze zastosowanie znajduje chlorek metylu jako środek chłodzący w lodówkach, rozpuszczalnik przy produkcji kauczuku butylowego oraz środek do alkilowania. Chlorek metylenu stosuje się jako rozpuszczalnik tłuszczów, olejów i żywic, zaś chloroform przy produkcji środka chłodzącego Freon 22 oraz jako rozpuszczalnik przy produkcji penicyliny. Czterochlorek węgla, poza podobnymi zastosowaniami jak wyżej wymienione, znajduje zastosowanie jako środek do zwalczania szkodników, do gaszenia ognia w mieszaninie z chloroformem oraz do prania na sucho pod nazwą Asordin.

Produkt chlorowania etanu, chlorek etylu CsH-jCl, ma szerokie zastosowanie w różnych gałęziach życia. Jest surowcem dla produkcji czteroetyiku ołowiu – środka dla podnoszenia liczby oktanowej benzyn: jako etyloceluloza używana jest do produkcji lakierów: etylomerkaptan służy jako środek odoryzujący gaz ziemny. Bezpośrednio zaś sam chlorek etylu służy jako środek chłodzący w lodówkach oraz w lecznictwie jako środek znieczulający (np. bezbolesne porody).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>