Cyklony van Tongerena

Obok multicyklonów w elektrowniach polskich, w których spaliny mają mniejszą zawartość wyrzucanego popiołu, instalowane są różnego typu cyklony. I tak na przykład kotłownia kopalni Marcel wyposażona jest w baterię 16 cyklonów, po 8 na każdy kocioł, zbudowaną w 1942 r, przez Vereinigte Kesselwerke z Düsseldorfu. Cyklony typu van Tongerena znajdują się m. in. przy kotłach w kotłowni Celwiskozy w Jeleniej Górze, gdzie dają zadowalającą sprawność odpylania oraz w kotłowni Zakładów Cynkowych Bolesław, gdzie według oceny Zakładów pracują sprawnie.

Cyklony van Tongerena zostały zainstalowane m. in. przy nowo budowanym w 1951 r. kotle w elektrowni Lublin. Sprawnie pracujące cyklony znajdują się również w elektrowni w Bydgoszczy (r] = 80-90%). Niektóre jednak cyklony, jak np. cyklon w elektrowni Chorzów, mają bardzo niskie sprawności (ą = 50-60% i mniej). W Polsce cyklony są produkowane dla kotłowni przez Zakłady Budowy Kotłów w Sosnowcu, a dla innych zakładów przez Zjednoczenie Urządzeń Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych.

Oczywiście można podać szereg elektrowni wyposażonych w mniej lub więcej sprawnie działające urządzenia odpylające: trzeba jednak pamiętać, że znaczna część elektrowni polskich nie ma tych urządzeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>