CZYSZCZENIE ULTRADŹWIĘKOWE CZ. II

Rysunek 14 przedstawia w kolejnych etapach proces ultradźwiękowego czyszczenia na przykładzie zanurzonej w kąpieli szklanej soczewki. W praktycznych rozwiązaniach wybór odpowiedniego zakresu częstości określa z góry typ stosowanych wibratorów: i tak w przypadku niższych częstości stosuje się zwykle generatory z przetwornikami magneto-

Kys. 14. Czyszczenie soczewki szklanej z pomocą ultradźwięków strykcyjnymi lub z tytanianu baru: przy wyższych wykorzystujemy przetworniki kwarcowe. Instalacja do ultradźwiękowego czyszczenia składa się zasadniczo z dwóch części: z wanny i odpowiedniego generatora. Wanna wypełniona właściwą cieczą zawiera wbudowane w nią wibratory, a ponadto wyposażona jest w specjalne urządzenie do transportu czyszczonych przedmiotów. Ponieważ ciecz w wannie ulega szybkiemu zanieczysz-

Na rysunku 17 widzimy dużą i całkowicie zautomatyzowaną instalację, przeznaczoną do producji masowej. Perspektywy ultradźwiękowej metody czyszczenia są bardzo szerokie. Przedstawione typy urządzeń stanowią niewielką część z liczby możliwych rozwiązań technicznych. Metoda ta posiada wyraźną wyższość nad klasycznymi sposobami czyszczenia dzięki swej szybkości i dokładności, nawet w przypadku przedmiotów posiadających otwory, wycięcia, gwinty itp. Jest ona szczególnie opłacalna w odniesieniu do takich przedmiotów jak łożyska kulkowe, części precyzyjnych mechanizmów, kamienie łożyskowe, soczewki czy też elementy wchodzące w skład lamp elektronowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>