DESTRUKTYWNE PROCESY PROWADZĄCE DO OTRZYMANIA OLEFIN

Produkty bezpośrednio wydzielone z ropy i gazu stanowią jedynie część surowców użytkowanych przez chemię. Ich podstawową wadą jest mała reaktywność chemiczna, wynikająca z ich budowy. Procesy aktywowania tych związków są drogie i dlatego zwrócono uwagę na inne węglowodory nienasycone, które można otrzymać z przeróbki bądź ropy naftowej, bądź jej frakcji otrzymywanych z destylacji.

Wszystkie procesy wiodące do otrzymania gazowych olefin mają charakter destruktywny. Są to więc procesy, gdzie przez podgrzewanie wę- glowodorów nasyconych (parafinowych, naftenowych) lub aromatycznych do temperatur 500-700°C przy użyciu katalizatorów lub bez nich, doprowadza się do reakcji rozpadu cząsteczki, w wyniku którego two- rzą się gazy oraz ciężkie produkty, które w niektórych procesach przechodzą w koks. Ilość procesów prowadzących do przemian węglowodorów jest poważna. Czytelnika polskiego zainteresują te procesy, które w najbliższym czasie znajdą zastosowanie u nas w kraju. '

W zasadzie należy je podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza, to procesy związane z normalnym tokiem przeróbki ropy naftowej, gdzie głównymi produktami przeróbki są paliwa dla silników, a więc benzyna, olej napędowy oraz oleje opałowe. W procesach tych ilości gazów, a więc i gazowych olefin, nie są zbyt duże i dlatego, jeśli zamierza się opierać budowę dużych oddziałów zajmujących się chemiczną przeróbką gazów na kooperacji z rafinerią ropy naftowej, należy odpowiednio duże jednostki budować w rafinerii. Do takich procesów należy między innymi kraking w różnych jego odmianach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>