DYSPERGOWANIE CZ. II

Uzyskana metodą ultradźwiękową emulsja posiada dużą jednorodność oraz, co bardzo ważne, znaczną trwałość: wiąże się to bezpośrednio z wysokim stopniem dyspersji emulgowanej cieczy.

Do produkcji emulsji wyżej przedstawioną metodą wykorzystane być mogą w zasadzie generatory z przetwornikami typu magnetostrykcyjne- go czy też z tytanianu baru: szczególnie jednak wygodny dla tych celów jest wspomniany już poprzednio generator hydrodynamiczny. Rys. 11 i 12 przedstawiają schemat oraz widok urządzenia do emulgowania, w którym wykorzystany jest taki generator. W tym przypadku do zbiornika, w któ- rym przygotowuje się emulsję, nalewa się jedną z cieczy, a drugą, mającą ulec dyspersji, przepuszcza się pod odpowiednim ciśnieniem przez dyszę generatora: warunki takie okazują się szczególnie korzystne dla emulgowania i proces przebiega wówczas bardzo szybko. I tak np. uzyskanie tym sposobem 50 1 emulsji oleju w wodzie wymaga zaledwie 1 min czasu. Rysunek 13 przedstawia w kolejnych etapach przebieg takiego procesu przy zastosowaniu generatora hydrodynamicznego.

Przedstawiona wyżej metoda emulgowania znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, głównie zaś w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym oraz spożywczym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>