Etapy pracy maszyny cyfrowej – ciąg dalszy

Opisane w punktach (1)-(5) czynności maszyny cyfrowej są zaprogramowane i umieszczone na stałe w pamięci maszyny. Zmianie ulegają jedynie podawane przed każdym lotem współrzędne celu i założenia taktyczne bombardowania.

W wyniku przeprowadzonych praktycznie doświadczeń na kilkudziesięciu lotach okazało się, że maszyna Digitac spełnia zadowalająco stawiane jej zadania o ile tylko zmiany kursu samolotu nie przekraczają +12,6°. Ze względu na specjalne zadania tej maszyny konstruktorzy dążyli do nadania jej możliwie małych wymiarów i ciężaru. Waży ona około 52 kG i posiada wymiary 50 X 55 X 47,5 cm.

Obecnie istnieje szereg nowych maszyn cyfrowych, których zadaniem jest automatyzacja sterowania samolotem oraz pozostałych czynności pilotażu. Przykładem może być maszyna AMSS, która przejmuje na siebie funkcje: kierowania startem, wyrównania samolotu na żądanej wysokości, skierowania go na wymagany kurs, doprowadzenia do lotniska docelowego i sterowania lądowaniem. Ogólne zasady pracy tej maszyny nie odbiegają od przytoczonych w opisie Digitac. Zasadnicze różnice leżą w bogatym programie umieszczonym w maszynie.

Oprócz opisanych przykładów użycia maszyn cyfrowych w pełni automatycznych systemach sterowania lotem samolotu, znamy obecnie szereg innych. Najczęściej spotykane są wszelkiego typu przeliczniki. Są to maszyny cyfrowe, których celem jest opracowanie danych dostarczanych przez jakieś urządzenie pomiarowe, a następnie w oparciu o pewne wzory matematyczne, wypracowanie rozkazów do sterowania inną maszyną. Klasycznym przykładem mogą być przeliczniki artyleryjskie. Maszyny cyfrowe tego typu są ogniwem w przetwarzaniu informacji pomiędzy urządzeniem radiolokacyjnym1 a automatycznym działem przeciwlotniczym. Schemat pracy takiego przelicznika wygląda następująco:

Maszyna cyfrowa pobiera dane „radiolokujące” cel i wylicza jego współrzędne przestrzenne,

– W oparciu o wyniki kilku kolejnych wyliczeń położenia celu oblicza krzywą jego ruchu i szybkość.

– Uwzględniając dane meteorologiczne i spodziewane w określonym przedziale czasowym położenie celu wypracowuje rozkazy dotyczące przestrzennego położenia lufy działa i we właściwej chwili daje rozkaz wystrzału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>