FIZYCZNE PODSTAWY CZYNNYCH ZASTOSOWAŃ

W odróżnieniu od biernych zastosowań ultradźwięków, wykorzystujących specyficzny charakter rozprzestrzeniania się i wypromieniowywania fal krótkich – dziedzina zastosowań czynnych opiera się na wykorzystaniu energii drgań i dotyczy procesów zachodzących na ogól w silnych polach akustycznych. Procesy te związane są bezpośrednio z efektami, jakie towarzyszą zawsze rozchodzeniu się fal o dużym natężeniu, zarówno w zakresie słyszalnym, jak też w większym jeszcze stopniu – ultradźwiękowym, co wynika z możliwości uzyskania dużych koncentracji energii w przypadku wyższych częstości.

Ciekawym, a jednocześnie bardzo istotnym procesem czynnego działania ultradźwięków jest tak zwana kawitacja. Zjawisko to, znane już poprzednio w hydrodynamice, polega na powstawaniu wewnątrz cieczy, w wyniku działania dużych sil rozrywających, mikroskopijnych przestrzeni, pustych lub wypełnionych parą czy gazem i zanikaniem ich w chwili, gdy zmienia się charakter sil i poddawana rozrywaniu ciecz zostaje z kolei ściskana. Z występowaniem tego rodzaju okresowych sił spotykamy się właśnie w polu akustycznym, przy czym istnienie ich związane jest bezpośrednio ze znanym nam z teorii mechanizmem ruchu falowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>