KATALOG RAKIET KSIĘŻYCOWYCH I SZTUCZNYCH PLANETOID

W tablicy 5 zestawiliśmy dane dotyczące rakiet księżycowych. Zestawienie to obrazuje wysiłki mające na celu bliższe zbadanie przestrzeni otaczającej Księżyc i samej powierzchni Księżyca oraz przestrzeni międzyplanetarnych .pomiędzy drogą Ziemi a orbitami Marsa i Wenus. Niektóre z tych rakiet (Pioniery I-III) nie dosięgły naszego sąsiada, inne go minęły i przeszły na orbity okołosłoneczne (Łunnik I, Pionier IV i V). Jedna rakieta trafiła w glob księżycowy (Łunnik II) i wreszcie jedna (Łunnik III) stała się wspólnym satelitą układu Ziemia-Księżyc. Możemy powiedzieć, że pierwsze kroki ku Księżycowi i w sąsiadujące przestrzenie międzyplanetarne zostały już przez astronautów zrobione. Niebawem – należy przypuszczać – nastąpi dalsza jeszcze wnikliwsza eksploracja naszego najbliższego sąsiada i pobliża Wenus i Marsa. Odnośne plany i ich realizowanie niewątpliwie znajdują się już na warsztatach konstruktorów.

A teraz omówimy pokrótce prowizoryczne wyniki, jakie dały nauce sztuczne satelity i rakiety księżycowe. Zaczniemy od atmosfery ziemskiej, która stanowi jakby przejście do przestrzeni międzyplanetarnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>