KLASYFIKACJA PALIW

Paliwem nazywamy takie ciało, które posiada zdolność łączenia się z tlenem wydzielając równocześnie znaczne ilości energii. W ciągu tysięcy lat ludzkość wykorzystywała wyłącznie paliwa pochodzenia organicznego, zawierające pierwiastek węglowy. Niemal wszystkie znane dotąd rodzaje paliw były pochodzenia roślinnego: drewno, torf, lignity, węgiel brunatny, węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny. Wszystkie opracowane dotąd klasyfikacje paliw dotyczyły tylko paliw organicznych. Nie zwracano uwagi na bardzo nieliczne rodzaje paliwa nieorganicznego. Np. proszek magnezjowy, stosowany w fotografii do zdjęć migawkowych, dający białe, olśniewające światło, choć używany w niewielkich ilościach, można zaliczyć do paliw. W ciągu ostatnich 10 lat dokonano kolosalnego postępu w dziedzinie techniki lotu rakietowego. Najwydajniejszymi paliwami okazały się paliwa nieorganiczne w połączeniu z organicznymi. Wytwarzanie tych paliw w dużych ilościach umożliwiło osiągnięcie wielkich sukcesów w próbach lotów kosmicznych. Powstała już obszerna dziedzina badań fizyko-chemicznych własności tych paliw i dlatego w ogólnej klasyfikacji nie można ich dziś pominąć. Pierwszy podział paliw ze względu na ich stan skupienia to podział na paliwa stałe, płynne i gazowe. Można także wszystkie paliwa podzielić na:

– 1) naturalne: a) nie zmienione: drewno, tłuszcze zwierzęce i roślinne, gaz ziemny:

– b) zmodyfikowane: torf, węgiel brunatny, produkty z ropy naftowej:

– 2) przetwarzane: a) przez destruktywne działanie ciepła: węgiel drzewny, koks, smoła węglowa, benzol, olej z łupków bitumicznych, gaz koksowniczy:

– b) przez niepełne spalanie: gaz generatorowy, wodny, gaz z podziemnej gazyfikacji węgla:

– c) przez fermentację: alkohol etylowy i wyższe alkohole:

– 3) syntetyczne: a) na drodze syntezy z CO i H2: metanol, gazol, benzyna syntetyczna, oleje syntetyczne do silników Diesla,

– b) na drodze uwodornienia: benzyna i oleje motorowe, tetralina,

– 4) nieorganiczne: niektóre pierwiastki i ich związki z wodorem i fluorem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>