Klasyfikacja paliwa gazowego

Klasyfikację paliw płynnych można oprzeć na różnych zasadach. Na zasadzie pochodzenia paliwa: 1) z ropy naftowej: benzyna, oleje motorowe i opałowe, mazuty: 2) z destylacji łupków bitumicznych i piasków roponośnych: benzyna motorowa, oleje motorowe i opałowe: 3) z destylacji smoły węglowej: benzol motorowy, oleje opałowe: 4) z gazu ziemnego: gazolina, gazol (skroplone węglowodory): 5) z gazu koksowniczego i miejskiego: benzol motorowy. Z uwagi na to, że używane są obecnie 4 typy silników na paliwa płynne, dzieli się te paliwa bez względu na ich pochodzenie, na grupy o jednakowym przeznaczeniu: 1) paliwa do silników tłokowych o niskim stopniu kompresji: benzyna samochodowa, benzyna syntetyczna, gazy skomprymowane, mieszanki benzyny z metanolem lub etanolem i benzolem: 2) paliwa lotnicze do silników tłokowych, o wysokim stopniu sprężania: benzyny wysokooktanowe, izooktan, mieszanki benzyny z alkoholami i eterami: 3) paliwa do silników typu Diesla, wolnoobrotowych i szybkoobrotowych: ropa naftowa, oleje motorowe z ropy naftowej, z uwodornienia węgla, z syntezy gazowej, z destylacji smoły węglowej: 4) paliwa do silników odrzutowych, paliwa organiczne do spalania z tlenem atmosferycznym oraz paliwa rakietowe do spalania ze specjalnym utleniaczem, organiczne i nieorganiczne. Specjalną klasę paliw płynnych stanowią alkohole i etery. Trudno połączyć je razem ze względu na pochodzenie, gdyż otrzymuje się je w różny sposób, jak również stosuje się je do różnych celów. Najważniejsze z nich są: alkohol metylowy (metanol) stosowany do silników samochodowych oraz do odrzutowych (np. do niemieckich pocisków rakietowych V2): alkohol etylowy, jako komponent mieszanek z benzyną i benzolem, dla podwyższenia liczby oktanowej. Eter izopropylowy również stosuje się jako komponent benzyn lotniczych.

Klasyfikacja paliwa gazowego nie przedstawia trudności: podział na naturalne i sztuczne nie jest celowy, gdyż mamy tylko gaz ziemny, jako jedyne paliwo naturalne. Gazy sztuczne można podzielić na klasy opierające się na ich wartości opałowej, jeżeli są to gazy specjalnie produkowane:

– 1) gazy o wyższej wartości opałowej: gaz koksowniczy i gaz miejski, gaz z półkoksowania, gaz ze zgazowania paliw stałych pod ciśnieniem, ga- zol, gazy odpadkowe z przeróbki ropy naftowej:

– 2) gazy o średniej wartości opałowej: gaz wodny, dwugaz:

– 3) gaz o niskiej wartości opałowej: gaz generatorowy powietrzny i mieszany (wodno-powietrzny), gaz wielkopiecowy oraz gaz ssany z drewna, stosowany w czasie wojny do napędu samochodów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>