MASZYNY CYFROWE JAKO OGNIWA SYSTEMÓW W PEŁNI AUTOMATYCZNYCH

Wprowadzenie w trakcie ostatniej wojny systematycznych taktycznych bombardowań dalekiego zasięgu postawiło przed konstruktorami lotniczymi problem opracowania systemu sterowania samolotem, który nie wymagałby ciągłej czujności i ingerencji pilota. Problem był bardzo ważny, gdyż chodziło o zachowanie człowieka w jak najlepszej formie psychicznej i fizycznej na moment rozpoczęcia akcji bojowej, tzn. bombardowania. Wynikiem tych poszukiwań było skonstruowanie tzw. pilota automatycznego. Zadaniem tego urządzenia jest utrzymywanie ustalonego przez pilota kursu i szybkości samolotu. Zasady pracy pilota automatycznego nie były skomplikowane. Pobrane z przyrządów pomiarowych dane o wysokości lotu, szybkości itp. oraz dane z busoli żyrokompasowej były porównywane z danymi o kursie ustawionymi przez pilota. W przypadku istnienia różnic pilot automatyczny oddziaływał na stery czy system sterowania szybkością lotu, tak aby samolot powrócił do kursu ustalonego na początku. Włączenie pilota automatycznego w system sterowania samolotem pokazuje schematycznie rysunek 1. Ponieważ dane doty- czące wysokości lotu czy stanu busoli są wielkościami, które zmieniają się w trakcie manewrów samolotu w sposób ciągły, wybrano dla realizacji pilota automatycznego tzw, technikę analogową. W technice tej stany poszczególnych wejść przedstawione są za pomocą prądów elektrycznych odpowiedniej wielkości. Wykonanie działań na nich odbywa się też bezpośrednio, tzn. bez zamiany na wielkości liczbowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>