MASZYNY CYFROWE W AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW CZ. II

Podstawowe wiadomości o aparatach tego typu zawiera artykuł mgr J. Fietta pt. „Maszyny cyfrowe” – w III t. „Podstawowe Problemy Współczesnej Techniki”. to wiązało się ściśle z wypracowaniem nowych metod badawczych w takich naukach jak socjologia, ekonomia, organizacja pracy itp. Wymienione dziedziny wiedzy wzbogaciły się o matematyczne ujęcie niektórych swoich działów, co z kolei otwierało możliwość badania rzeczywistości w oparciu o pewne obliczenia.

Szerokie zapotrzebowanie na maszyny cyfrowe postawiło na pierwszym miejscu problem możliwie dobrego dostosowania aparatu do potrzeb klienta. Okazało się, że wymagania te nie idą na ogół w kierunku budowy maszyn bardzo szybkich o dużej i łatwo dostępnej pamięci, lecz raczej małych czy średnich, tzn, takich, które wykonują około tysiąca operacji na sekundę. Instalowanie maszyn cyfrowych w poszczególnych przedsiębiorstwach przyniosło nowe sensacje. Maszyny zaczęły zastępować skomplikowane systemy dyspozycji mocy w elektrowniach, stwarzały możliwość automatycznego sterowania skomplikowanymi procesami technologicznymi czy produkcyjnymi.

Ukazujące się coraz częściej artykuły omawiające zastosowanie maszyn cyfrowych w procesach wydobywania i przeróbki ropy naftowej, automatyzacji pracy biurowej itp, zdają się wskazywać na to, że stoimy u progu nowego wielkiego przełomu, który spowodują maszyny cyfrowe. Istotna treść nowych osiągnięć będzie chyba leżała nie w nowych technikach budowy tego typu aparatów (chociaż i tutaj ostatnie słowo nie zostało powiedziane), lecz w budowie aparatów specjalistycznych, które zautomatyzują szereg czynności będących dotychczas domeną pracy umysłowej człowieka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>