Metoda otrzymywania acetylenu

Przez możliwość produkowania czystego wodoru wchodzi petrochemia jako poważny udziałowiec do światowego przemysłu ciężkiej nieorganicznej syntezy chemicznej amoniaku i kwasu azotowego. Wprowadzenie metanu jako surowca wyjściowego dla produkcji węglowodorów metodą Fischer-Tropscha uwalnia tę syntezę od konieczności korzystania z węgla jako surowca dla produkowania gazu syntezowego.

Klasyczną metodą otrzymywania acetylenu jest reakcja karbidu z wodą, jest to więc proces karbochemiczny oparty o koks. Ostatnio jednak coraz powszechniej zaczyna się produkować acetylen przez pirolizę metanu. Proces ten odbywa się bądź w luku elektrycznym, bądź przez tzw. półspalanie. W Stanach Zjednoczonych 75% produkcji acetylenu oparte jest na półspalaniu. Przebiega ono następująco: gaz ziemny (metan) i tlen podgrzewa się oddzielnie do temperatury ok. 500°C i następnie spala w odpowiednim stosunku w specjalnym palniku: z/3 gazu ulega spaleniu, a 1/3 rozpada się na acetylen, równocześnie powstaje gaz syntezowy składający się z mieszaniny tlenku węgla i wodoru. Gdy dla wyprodukowania 1 m3 acetylenu z karbidu potrzeba 11 Kwh energii, 2,6 kg koksu i 3,6 kg wapnia to w procesie półspalania potrzeba 6 m3 metanu i 3,5 m3 tlenu. Półspalanie jest najtańszym źródłem acetylenu, W tym procesie jeszcze raz widać wyraźnie ścisłe powiązania przemysłu petrochemicznego (organicznego) z nieorganicznym. Dla półspalania potrzebny jest tlen i dlatego -buduje się przy takich zakładach fabrykę tlenu, która produkuje poza tym azot, Z drugiego produktu półspalania otrzymuje się wodór, a posiadając oba surowce można produkować amoniak.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>