MOŻLIWOŚCI CHEMII RADIACYJNEJ CZ. II

Aktywność katalizatora zależy często od szeregu drugorzędnych czynników, trudnych do dokładnego określenia, a w toku procesu, gdy okaże się, że proces przebiega zbyt wolno, nie ma już możności wprowadzenia dodatkowych porcji katalizatora, a gdy proces ten jest zbyt szybki, trudno go opanować. W przypadku polimeryzacji inicjowanej rodnikami wytworzonymi przez promieniowanie odpada konieczność wprowadzenia katalizatora, a opanowanie szybkości procesu jest łatwe do przeprowadzenia, ponieważ można regulować natężenie promieniowania w toku procesu. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby przerywając promieniowanie zatrzymać polimeryzację na jakimś wybranym etapie. Chociaż promieniowanie jest na ogół jeszcze dosyć kosztowne, to jednak łańcuchowy przebieg reakcji polimeryzacji pozwalający na osiągnięcie dużych wydajności produktu końcowego z każdego rodnika inicjującego sprawia, że zastosowanie promieniowania w produkcji mas plastycznych może się już w najbliższej przyszłości okazać ekonomicznie uzasadnione.

Obecnie największe znaczenie zdaje się tu mieć metoda radiacyjnego przeprowadzenia polimeryzacji etylenu na cenne tworzywo – polietylen. Dalszą poważną dziedziną praktycznego wykorzystania rodników wytwarzanych przez promieniowanie są tak zwane dozymetry chemiczne. Wiemy już, że wiele reakcji utleniania lub redukcji może być inicjowanych rodnikami, a ilości produktów tych reakcji można względnie łatwo chemicznie określać. Niektóre dokładnie zbadane procesy tego rodzaju znajdują zastosowanie do dokładnego określania natężenia promieniowania. Często stosowanym dozymetrem chemicznym jest dozymetr Frickego. Jest to roztwór siarczanu żelazawego w 0,8 N roztworze wodnym kwa- su siarkowego. Każde pochłonięte przez dozymetr 100 eV energii promieniowania gamma o kwantach około 1 MeV wywołuje w nim utlenienie około 15 jonów żelazawych. Analityczne określenie ilości utlenianego żelaza pozwala więc na obliczenie pochłoniętej-energii, a na podstawie znajomości współczynnika pochłaniania – natężenia promieniowania padającego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>