MOŻLIWOŚCI CHEMII RADIACYJNEJ

Nie jest rzeczą łatwą podjęcie oceny możliwości i perspektyw dziedziny nauki, która dopiero zaczyna się szerzej rozwijać. Obecna sytuacja w chemii radiacyjnej to właśnie etap początkowy jej bujniejszego rozwoju. Znajomość rozporządzalnych źródeł promieniowania z jednej strony i coraz to lepsze zrozumienie sposobu oddziaływania promieniowania na materię oraz mechanizmu procesów rodnikowych i łańcuchowych z drugiej pozwalają jednak na pewne, oczywiście odpowiednio ostrożne, prze- widywania. Można się więc spodziewać, że chemiczne oddziaływanie promieniowania znajdzie zastosowanie w następujących dziedzinach: 1) procesy łańcuchowe i reakcje rodnikowe w cieczach: 2) modyfikacja własności ciał stałych: 3) biologia i medycyna: 4) postęp nauki.

Z chemicznego punktu widzenia największe znaczenie posiadają powstające w wyniku oddziaływania promieniowania rodniki. Rodniki te mogą znaleźć zastosowanie w reakcjach polimeryzacji prowadzących do powstawania mas plastycznych. Omówiliśmy poprzednio znaczenie i udział rodników w reakcjach łańcuchowych i w reakcjach polimeryzacji. Dotychczas inicjowanie procesów polimeryzacji przeprowadza się za pomocą odpowiedniego pobudzenia termicznego w obecności odpowiednich katalizatorów dostarczających rodniki potrzebne do zapoczątkowania reakcji łańcuchowej. Metoda ta wymaga podwyższenia temperatury i wprowadzenia do układu katalizatorów, a oba te czynniki z jednej strony często wykazują niekorzystny wpływ na końcowe własności otrzymywanego produktu, z drugiej zaś utrudniają sterowanie procesem w toku jego przebiegu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>