Możliwości wykorzystania chemii radiacyjnej

Omawiając rozmaite możliwości wykorzystania chemii radiacyjnej nie wolno pominąć znaczenia badań w tej dziedzinie dla dalszego rozwoju nauki. Liczne prace naukowe poświęcone doświadczalnemu i teoretycznemu poznaniu rozmaitych, skomplikowanych nieraz, procesów chemicznych wzbudzanych przez promieniowanie: poznanie dróg, jakimi przekazywana jest energia dostarczana przez kwant gamma lub cząstkę materialną, zanim zostanie ona całkowicie rozproszona, oto są drogi prowadzące nie tylko do znalezienia takich lub innych praktycznych zastosowań promieniowania, ale obecnie chyba przede wszystkim są to drogi, prowadzące do głębszego wniknięcia w istotę procesów, przebiegających w materii.

Wyniki tych badań, stanowiących główne zadanie chemii radiacyjnej, mogą w przyszłości okazać się cenne nie tylko tam, gdzie będzie stosowane promieniowanie, ale i wszędzie tam, gdzie wykorzystywana będzie wiedza o procesach przebiegających w materii. W szczególności rozwój prac w dziedzinie chemii radiacyjnej przyniósł w ostatnich latach wzmożenie prac również w spokrewnionej z nią dziedzinie fotochemii i nie jest wykluczone, że współpraca tych dwóch gałęzi nauki doprowadzi do poznania nowych możliwości praktycznego wykorzystania procesów fotochemicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>