Oczyszczenie atmosfery w Polsce

Próbę koordynacji prac badawczych na odcinku oczyszczania atmosfery w Polsce, a także opracowań syntetycznych w tej dziedzinie, podjęła Komisja dla Spraw Technicznego Oczyszczania Atmosfery Komitetu dla spraw GOP. Komisja ta zainicjowała i sfinansowała również szereg prac badawczych – zarówno podstawowych jak i technologicznych (m. in. na odcinku nowej aparatury do odpylania).

Jak widać z wyżej przedstawionego stanu, technika odpylania w Polsce jest znacznie zapóźniona w stosunku do zagranicy, zarówno pod względem zastosowania najnowszych metod odpylania, jak i eksploatacji istniejących urządzeń. Brak wszelkich szerzej zakrojonych pomiarów pracy istniejących urządzeń odpylających uniemożliwia wysnucie odpowiednich wniosków, a więc i analizę i udoskonalenie pracujących urządzeń. Brak również koordynacji prac badawczych w zakresie odpylania. Zdarza się, że pewne zagadnienia są rozwiązywane i badane w różnych ośrodkach jednocześnie, przy czym ośrodki te nie wiedzą wzajemnie o swoich pracach, nie mówiąc już o tym, że nie ma między nimi żadnej konsultacji ani współdziałania w tym zakresie. Istnieje szereg zagadnień w ogóle nie podjętych, jak sprawa opracowania i produkowania sztucznych włókien do celów odpylania, które w wielu przypadkach, zwłaszcza w przemyśle chemicznym, są zupełnie nie zastąpione. Ostatnio wyprodukowane tkaniny szklane nie były jeszcze zupełnie badane i trudno mówić o ich przydatności do filtrów powietrznych. Zakład Centralnego Instytutu Ochrony Pracy ma się zająć ustaleniem charakterystyki tych tkanin, podobnie jak tkanin wyprodukowanych z włókien sztucznych. Znamienny jest fakt, że jedynym w Polsce urządzeniem odpylającym na większą skalę wykonanym z włókien sztucznych jest filtr z włókien szklanych w hucie Mała- panew, przed laty zainstalowany przez Niemców (nota bene nie pracujący obecnie). Ma on obecnie zostać przebadany przez Zakład Wietrzenia i Ogrzewania Politechniki Wrocławskiej.

Również sprawa opracowania standartowej metody pomiarów odpyl- ników jest zupełnie nie rozwiązana: dopiero obecnie w ramach działalności Komisji Technicznego Oczyszczania Atmosfery w Komitecie dla spraw Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk rozpoczęto pewne prace w tym kierunku. Urządzenia odpylające projektowane przez różne biura projektowe są często zupełnie nie przebadane i nie dostosowane do specyficznych warunków odpylania, które wymagają nieraz bardzo indywidualnych rozwiązań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>