ODPADY PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH

– Odpady przemysłu metali nieżelaznych najprościej można podzielić na:

– powstające w cyklu produkcyjnym kopalni,

– w cyklach produkcji z rud koncentratów metali, które stanowią właściwy wsad dla hut metali nieżelaznych,

– powstające przy produkcji metali w hutach, w rafineriach i zakładach przetwórczych.

Obecne odpady kopalń powstają w wyniku operacji górniczych, jak np, podczas drążenia przekopów, chodników, szybików, prowadzenia robót poszukiwawczych itp. Odpady te stanowią gruz dolomitowo-wapien- ny i nie przedstawiają w chwili obecnej i przy obecnym stanie techniki specjalnej wartości gospodarczej. Przy produkcji koncentratów powstają odpady w dwóch rodzajach:

– w postaci kruszywa skalnego wapienno-dolomitowego z bardzo małymi przerostami blendy, galeny, markazytu i wszystkich pierwiastków towarzyszących, '

– w postaci bardzo drobnego mułu, który jest pozostałością operacji flotowania rudy, z dużą zawartością iłu witriolowego.

Pierwszy z tych odpadów powstaje w wyniku operacji grawitacyjnego wzbogacenia, a drugi stanowi odpad wzbogacania flotacyjnego. Odpady powstające przy produkcji hutniczej, w sensie otrzymywania metalu i w sensie otrzymywania już gotowych wyrobów użytkowych z tego metalu, będą następujące: rajmówka z hut cynkowych, pyły z prażalń blendy, muły z ługowni elektrolizy cynku, złom nadstawkowy z fabryk bieli cynkowej, pyły z odpylni elektrostatycznych gazów wielkopiecowych, które zawierają około 7% Zn i wiele innych odpadów użytkowych.

Odpady, powstające bezpośrednio w kopalni, są to odpady o zawartości poniżej 1,0% Zn. Są one wykorzystywane do podsadzania wyrobisk górniczych, a część z nich zawierająca powyżej 1,0% Zn jest wydalana na powierzchnię. Tego rodzaju odpadów na razie się nie wykorzystuje, są to jednak odpady przyszłościowe i nie można ich lekceważyć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>