Otrzymywanie sadzy

Specjalnie należy zwrócić uwagę na utlenianie metanu, składnika gazu ziemnego. Podstawowymi produktami, w zależności od sposobu postępowania, są: sadza, tlenek węgla i wodór, oraz acetylen. Wszystkie te związki posiadają wielkie znaczenie jako podstawowe surowce w syntezie chemicznej.

Sadza jest od wielu lat otrzymywana z węglowodorów płynnych lub gazowych. Najważniejszym jej zastosowaniem jest dodatek do kauczuku. Zawartość sadzy w gumie wynosi ok. 30%, a jej głównym zadaniem jest przedłużenie czasokresu użytkowania gumy, np. opon samochodowych. W związku ze stale rozwijającą się motoryzacją, światowa produkcja sadzy osiąga 1 min ton rocznie. Poza tym poważne zastosowanie znajduje sadza w produkcji farb drukarskich. Produkcja odbywa się kilku sposobami. W zasadzie otrzymuje się sadzę bądź przez niepełne spalanie gazu ziemnego, bądź przez termiczny rozkład metanu na węgiel i wodór.

Przed II wojną światową istniała w Polsce fabryka sadzy oparta na metodzie termicznego rozkładu metanu. Utlenianie metanu odbywa się na dwu drogach: przez częściowe utlenianie bądź przez termiczny lub katalityczny proces konwersji z użyciem pary wodnej. W obu metodach produktami reakcji są tlenek węgla i wodór.

W przemysłowym rozwiązaniu zdarza się, że oba procesy sprowadza się do jednego. Otrzymany z tej reakcji wodór znajduje zastosowanie przy produkcji amoniaku, a dalej mocznika oraz do hydrorafinacji lub hydrogenizaeji, natomiast mieszanina tlenku węgla i wodoru jest surowcem dla szeregu syntez, z których najważniejszymi są: synteza metanolu, synteza paliw płynnych metodą Fischer-Tropscha, synteza okso.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>