PETROCHEMIA

Petrochemia jest to nazwa gałęzi przemysłu chemicznego, która żywiołowo zaczęła się rozwijać w ostatnich latach. Rozwój petrochemii jest tak gwałtowny, że staje się prawdziwą rewolucją w przemyśle chemicznym. Ba, nawet nie tylko w tym przemyśle. Rozwój petrochemii rzutuje na całe życie gospodarcze świata, produkty tego przemysłu znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach życia, zmieniając bilanse gospodarcze krajów, powodując rozwój nowych przemysłów, jednocześnie wpływając na stagnację w innych.

Właściwie więc, co to jest petrochemia? Nazwę tę wprowadzili producenci i budowniczowie nowego przemysłu w latach 1945. Petrochemia i petrochemikalia jest to gałąź wiedzy i przemysłu zajmująca się chemiczną przeróbką ropy (petroleum) oraz gazu ziemnego, w celu otrzymania nie paliw przeznaczonych dla komunikacji, lecz produktów chemicznych lub półproduktów, które w dalszych procesach chemicznych pozwalają otrzymywać tak dalece ważne dla naszego życia produkty, !jak: nawozy sztuczne, gumy, żywice, masy plastyczne, rozpuszczalniki itp.

Przemysł ten zaczął się rozwijać już podczas pierwszej wojny światowej, kiedy to w celu zwiększenia produkcji toluenu dla dalszej jego przeróbki na materiał wybuchowy – trójnitroluen – rozpoczęto go wydobywać z ropy naftowej w Niemczech, Francji i Rosji. Prawdziwy rozwój jednak rozpoczął się około roku 1920, przy czym pierwsze duże zakłady wybudowano w Stanach Zjednoczonych, które od tego czasu stały się największym producentem chemicznych produktów z ropy naftowej i gazu ziemnego. Ten rozwój petrochemii w Stanach Zjednoczonych doprowadził do tego, że w 1955 r. udział wagowy petrochemi- kaliów w produkcji przemysłu chemicznego stanowił 25%, natomiast wartościowy – przekroczył 50%. Wartość tej produkcji jest niemała, bo wynosi 3,7 mld dolarów w 1955 r. Rozwój ten postępuje trzykrotnie prędzej, niż rozwój przemysłu produkującego paliwa z ropy naftowej, to znaczy rozwój klasycznego przemysłu przerabiającego ropę od 100 lat. Chociaż przemysł petrochemiczny zużywa 2-3% przerobionej w Stanach Zjednoczonych ropy, to wartość wyprodukowanych chemikaliów stanowi około 15% wartości wszystkich wyrobów z ropy. Przyrost wartości produktów z przeróbki ropy najlepiej ilustruje zestawienie podane w tablicy 1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>