Pomiary meteorologiczne

Otóż pomiary meteorologiczne, pomimo pozornej prostoty, wcale nie są proste. Nie jest bowiem wielką sztuką odczytać termometr czy też barometr, ale zagadnienie, jak go umieścić, jak skonstruować, jak eksploatować, by wskazywał właśnie tę temperaturę czy ciśnienie, które we właściwy, pod względem termodynamicznym i mechanicznym, sposób charakteryzują badany proces atmosferyczny, nie są bynajmniej proste. Chodzi tu o tzw. reprezentatywność pomiaru. Wszyscy wiedzą na przykład, że temperatura powietrza zmierzona „w słońcu” nie jest miarodajna dla istniejącej pogody, nie jest właśnie reprezentatywna. Jest to bardzo prosty przykład pomiaru niereprezentatywnego, ale w wielu innych przypadkach rozstrzygnięcie nie jest tak łatwe, czy pomiar jest reprezentatywny, czy nie, a co gorsza, różne służby i różne ośrodki reprezentują często odmienne poglądy na te sprawy. Równie ważna jest sprawa porównywalności pomiarów wykonywanych w różnych miejscach. Są one bardzo często wykonywane przy użyciu różnych typów przyrządów, w różnych warunkach, według niejednakowych instrukcji i z reguły przez różnych ludzi, często nie doszkolonych i nie całkiem zdających sobie sprawę z sensu pracy, którą wykonują. W rezultacie dwa identyczne meldunki z dwóch różnych stacji wcale nie muszą świadczyć o identyczności pogody na tych stacjach. Poprawienie tego niezadowalającego stanu jest przedmiotem bezustannych wysiłków, lecz nie jest to sprawa prosta. Najlepsze bowiem rozwiązanie – standaryzacja sprzętu i metod pomiarowych jest, z jednej strony przedsięwzięciem niezwykle kosztownym ze względu na wymianę aparatury, a z drugiej strony wywołałaby wiele trudnych do rozstrzygnięcia sporów, dotyczących rodzaju ekwipunku oraz metod, które należy uważać za standartowe. III MRG miał się przyczynić przynajmniej do częściowego rozwiązania tej sprawy przez zsynchronizowanie wysiłków nad ulepszeniem i unifikacją metod oraz nad właściwym przygotowaniem przyrządów pomiarowych. W ramach przygotowań do III MRG zorganizowano na przykład szereg pomiarów porównawczych dla sprawdzenia, w jakim stopniu różnią się dane pochodzące od różnych stacji. Uzyskane wyniki, pomimo iż wykazały istnienie znacznych rozbieżności, pozwoliły jednak na właściwszą interpretację danych, dostarczanych przez różne stacje meteorologiczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>