PRZEMYSŁ CEMENTOWY

W przemyśle cementowym odpylanie odgrywa zasadniczą rolę zarówno z punktu widzenia higienicznego, jak i gospodarczego. Nowoczesne cementownie, takie jak Rejowiec II i Chełm, są wyposażone w elektrofiltry duńskie, które pracują bardzo sprawnie i nie dają powodów do żadnych zastrzeżeń. Elektrofiltry te są zainstalowane na gazach z młynów kulowych. Również w cementowni Wierzbica na odciągach z młynów kulowych zaczęto instalować nowe elektrofiltry produkcji niemieckiej.

Ze starszych cementowni w elektrofiltry wyposażone są cementownie w Goleszowie oraz cementownie: Odra, Piast i Groszowice w rejonie Opola. W cementowni Odra zainstalowane są elektrofiltry czeskie typu Lurgi. Praca ich nie jest bynajmniej zadowalająca. Jest to przyczyną zapylania okolic przez pył cementowy, który powoduje poważne straty na rolniczych obszarach otaczających cementownie. Ostatnio Zakłady Mechaniczne w Pszczynie przystąpiły do remontu tych elektrofiltrów. Jeden został już zrekonstruowany i pracuje sprawnie. W chwili obecnej prowadzone są pomiary sprawności tego filtru przez Zakład Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. W cementowni Piast pracują filtry niemieckie, a w cementowni Groszowice filtr szwajcarski Elex o sprawności gwarancyjnej 99,6°/o: niestety, sprawność ta w chwili obecnej jest, sądząc z obserwacji wizualnych, niższa (pomiarów brak).

Obok elektrofiltrów w polskim przemyśle cementowym stosowane są szeroko filtry workowe. Wyposażone są w nie m. in. cementownie znajdujące się w niecce górnośląskiej, takie jak Grodziec i Saturn. Filtry te, wykonane z tkaniny wełnianej WT-202 i WT-203, nie zawsze spełniają swoje zadanie na skutek zbyt małej wytrzymałości tkaniny filtrującej oraz zalepianie się worków przez wilgotny pył. Przyczynia się to do znacznych trudnoś«i w eksploatacji urządzeń odpylających w tym przemyśle, dla którego problem odpylania ze względu na odzysk surowca z gazów odlotowych jest niezmiernie ważny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>