PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Zagadnienie odpylania jest w tym przemyśle niezmiernie skomplikowane ze względu na różnorodność procesów, jakie tu występują. Jako typowy przykład trudności związanych z doborem właściwego sposobu odpylania można przytoczyć Zakłady Supertomasyny Bonarka w Krakowie. Zakłady te powodują zatrucie okolicy pyłami unoszącymi się z kominów odprowadzających spaliny. Przeprowadzoną przez Zakład Gospodarki Cieplnej AGH w Krakowie analizę ziarnistości podano w tablicy 6.

Pyły te składają się zasadniczo z sody (NaaCOa) i obojętnego pod względem oddziaływania na roślinność apatytu. Przeprowadzone jednorazowo w roku 1953 badania na zwartość fluoru w spalinach dały wynik negatywny. Znaczna różnica frakcji oraz silna przyczepność tych pyłów utrudniły niezmiernie dobór urządzenia odpylającego. Dla rozwiązania tego problemu postanowiono zainstalować trzy różne urządzenia, które pracując równolegle pozwolą na praktyczne określenie najskuteczniejszego sposobu odpylania. Urządzeniami tymi są: elektrofiltr, multicyklon oraz odpylnik mechaniczny odrzutowo-odśrodkowy AGH. Zainstalowany krajowy elektrofiltr zaczął niedawno pracę. Wstępne pomiary prowadzone przez Instytut Kwasu Siarkowego wykazały sprawność rzędu powyżej 90%. Jeśli chodzi o multicyklon, to sprawdziły się zastrzeżenia, jakie podnoszono przed jego zainstalowaniem. Zapychał się on niezmiernie szybko,

Razem 100,0 tak że jego sprawność odpylania wynosi zaledwie 47,5°/o, co jest oczywiście niedostateczne. Sprawność odpylacza opracowanego przez AGH, uzyskana na modelu w laboratorium Akademii, wynosiła 96 + 2% (na pyłach z pieców obrotowych do wyprażania supertomasyny). Wykonano prototyp odpylnika mechanicznego dla prób technicznych, jednak nie- staranne wykonanie uniemożliwiło przeprowadzenie prób zgodnie z wymaganiami stawianymi przez konstruktorów. Próby półtechniczne przeprowadzono przy 900 obrotach wirnika zamiast 1400: mimo to osiągnięto sprawność 90%> i zapylenie gazów odlotowych 0,5 g/m3, co przy nominalnych obrotach dawałoby sprawność gwarantowaną na podstawie badań modelowych. Prowadzone od roku 1950 badania nad odpylnikiem AGH nie zostały jeszcze zakończone na skalę techniczną, co najlepiej obrazuje trudności, jakie trzeba przezwyciężyć przy opracowywaniu nowych urządzeń odpylających dla przemysłu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>