PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY CZ. II

Elektrownia w Łaziskach wyposażona jest w 7 elektrofiltrów na kotłach na pył węglowy, z tego 2 produkcji francuskiej firmy Prat z aparaturą Merlin-Gerin z lat 1953-54, a 4 niemieckie z okresu drugiej wojny typu Siemens-Lurgi-Cottrell. Elektrofiltry te, o dwóch polach i poziomym przepływie gazu, były przez długi czas nieczynne na skutek nie- usuwania pyłu z lejów zsypowych, nieoczyszczania elektrod zbiorczych i braku szeregu elektrod ulotowych. Ostatnio elektrofiltry zostały doprowadzone do stanu używalności i według oceny elektrowni pracują sprawnie.

Elektrownia w Miechowicach ma 8 elektrofiltrów, z czego montaż sześciu został ukończony. Elektrofiltry te, na kotłach na pył węglowy, są budowane od kilku lat przez Czechosłowackie Zakłady Mechaniczne i Maszynowe im. Gottwalda. Sprawność nominalna ą – 92 + 2%. Zapylenie gazu wchodzącego – 12,25 g/Nm3. Napięcie robocze – 55 000 V. Elektrofiltry te są również często wyłączane. Przyczyną tego jest brak automatycznego odpopielania oraz niewłaściwe wyregulowanie prostowników.

Elektrownia w Zabrzu posiada również elektrofiltry zainstalowane przez Czechosłowackie Zakłady Mechaniczne i Maszynowe im. Gottwalda, o charakterystyce analogicznej do elektrofiltrów w Miechowicach. Sprawność robocza z pomiarów bezpośrednich wynosi 76,3°/o (nominalna 90%).

W elektrowni Szombierki są zainstalowane 3 elektrofiltry produkcji szwedzkiej. Podobnie jak w innych elektrowniach, na skutek braku sprawnie działającego odpopielania filtry te są często wyłączane, mimo iż bezpośrednio po uruchomieniu na próbnym rozruchu wykazały bardzo wysoką sprawność.

Spośród elektrowni położonych poza Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym należałoby wspomnieć o elektrowni na Żeraniu w Warszawie z elektrofiltrami produkcji radzieckiej oraz o elektrowni Gdynia II, gdzie zainstalowano elektrofiltr polski konstrukcji Zakładów Mechanicznych w Pszczynie.

W okresie przedwojennym elektrofiltry były dostarczane wyłącznie przez firmy zagraniczne (francuskie, niemieckie). Po wojnie elektrofiltry są nadal instalowane przez zagraniczne przedsiębiorstwa, przy czym obok filtrów francuskich i niemieckich mamy filtry montowane przez przedsiębiorstwa czeskie, radzieckie i duńskie. Niezależnie od tego zaczęła się rozwijać polska produkcja elektrofiltrów, której zalążek powstał w 1948 r., kiedy to ówczesne Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło montaż elektrofiltrów w elektrowni chorzowskiej. W 1951 r. powstał

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>