PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

Zakłady tego przemysłu (elektrownie) są poważnym źródłem zanieczyszczania okolicy popiołem SO2 i SO3 oraz koksikiem. Zastosowanie tego lub innego urządzenia odpylającego zależy od rodzaju spalanego węgla, a przede wszystkim od typu paleniska. Czynniki te wpływają bowiem decydująco na ilość popiołu zawartego w spalinach, a także na jego ziarnistość. Spaliny z kotłów rusztowych opalanych miałem węglowym, a budowanych na niewielkie wydajności, zawierają mniej niż 30-40% popiołu zawartego w paliwie, podczas gdy spaliny z palenisk pyłowych zawierają do 80% tego popiołu. W nowoczesnych dużych elektrowniach zainstalowane są przeważnie kotły pyłowe, wymagające urządzeń odpylających dostosowanych do drobnych frakcji pyłów. Są nimi elektrofiltry i multicyklony. Do spalin o grubszych frakcjach pyłów stosuje się cyklony i filtry żaluzjowe.

Przeróbka pyl gaz suszarni węgla kamień- węgla nego 10,0 – 20,0 gaz z suszarni węgla brunatnego 3 2,0 – 25,0 spalanie węgla pyl spaliny z palenisk rusztowych 1,0 – 17,0 jw. z palenisk pyłowych 12,0 – 22,8 jw. z palenisk domowych i małych pieców przemysłowych 1,5 – 14,0

Należy jednak zwrócić uwagę, że część elektrowni w Polsce jest pozbawiona w ogóle urządzeń odpylających. Dotyczy to przede wszystkim elektrowni starych i to nawet dość dużych. Takie elektrownie, jak np. Warszawa, Kraków, Gdynia I, Grudziądz, Będzin, Piotrków, Zielona Góra, Cieszyn, Wrocław, Kielce, częściowo Łódź – nie posiadają żadnych urządzeń odpylających. Nowe duże elektrownie, pracujące na pył węglowy, są obecnie prawie wszystkie wyposażone w elektrofiltry. Dotyczy to zwłaszcza elektrowni w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, tak więc np, elektrownia Jaworzno I wyposażona jest w elektrofiltry produkcji francuskiej, budowane w 1950 r. Sprawność nominalna ą = 94%. Sprawności rzeczywistej, podobnie jak we wszystkich innych elektrowniach w energetyce (z wyjątkiem ostatnio budowanych elektrofiltrów na Żeraniu), nie można podać, gdyż nie przeprowadzono odpowiednich pomiarów. Bilans popiołu wykazuje, że jego ilość wyrzucana przez kominy i zbierana pod elektrofiltrami jest w przybliżeniu jednakowa. Aczkolwiek nie jest to wskaźnik całkowicie miarodajny, jednakże można wnioskować, iż sprawność elektrofiltru daleka jest od wartości nominalnej. Elektrownia ta, jak i szereg innych, pozbawiona jest mechanicznego odpopielania, w wyniku czego elektrofiltry są często wyłączane na skutek zapełniania się nie opróżnianych lejów zsypowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>