PRZEMYSŁ HUTNICZY CZ. II

Jeśli chodzi o filtry workowe w przemyśle metali nieżelaznych, to są one stosowane prawie wyłącznie przy piecach Dörschla, przy czym również i w tym przypadku stosuje się odpylanie wstępne w komorach pyłowych. Na worki używane są tkaniny bawełniane i wełniane produkcji krajowej. Stosowane natężenie przepływu przez tkaninę wynosi 0,8-1,2 m3/m2/min, a dopuszczalne obłożenie tkaniny – 0,26 g/m2. Są to filtry typu Intensiv. Gazy spalinowe przed doprowadzeniem do filtrów są schładzane przeciętnie do temperatury 80-90°C, a w niektórych przypadkach do około 40°C, jednakże zbyt niskie temperatury są mniej wskazane ze względu na znaczną wilgotność gazów spalinowych. Wilgotność ta wyraża się cyfrą 90% pary Ha O, która przy schładzaniu skrapla się, powodując zatykanie się filtrów workowych mokrymi pyłami.

Filtry Intensiv wykonywane są w kraju przez Wytwórnię Mechaniczną w Bydgoszczy. Zjednoczenie Urządzeń Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych produkuje filtry workowe typu Betha. Oba te urządzenia mają wady konstrukcyjne w mechanizmie wstrząsającym tkaninę filtracyjną, co obniża sprawność działania filtrów i powoduje nierównomierne strzepywanie pyłów, a nawet rozdzieranie się worków. Należy przy tym podkreślić, że zasadniczo worki filtracyjne powinny być co 24 godziny zdejmowane i wymywane, co jednakże w warunkach produkcyjnych przy olbrzymich ilościach zawieszonych worków jest praktycznie niezmiernie trudne do przeprowadzania i w naszych zakładach metali nieżelaznych nie jest przeprowadzane. Niezależnie od tego na skutek niestarannego wykonania filtry (zespoły filtrujące) są nieszczelne, co oczywiście wpływa bardzo niekorzystnie na samą ich pracę. Worki są przeważnie tkane, nie szyte. Trwałość worka jest różna: waha się od 6 do 12 miesięcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>