PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

W przemyśle materiałów ogniotrwałych dominującą rolę odgrywają filtry workowe. Stosuje się w tym przemyśle filtry Betha i Intensiv o charakterystyce podobnej, jak w przemyśle metali nieżelaznych, przy czym jako tkanin filtracyjnych używa się łódzkich tkanin technicznych, wełnianych i bawełnianych. Najskuteczniejsze okazały się filtry wełniane, najtrwalsze zaś tkaniny bawełniano-wełniane. Trwałość tkanin w tym przemyśle jest większa niż w przemyśle metali nieżelaznych. Główną trudnością przy odpylaniu w zakładach materiałów ogniotrwałych jest dość znaczna wilgotność zapylonego powietrza, co w przypadku jego schłodzenia jest przyczyną zalepiania się filtrów. Badania nad filtrami tkaninowymi ze szczególnym uwzględnieniem zakładów materiałów ogniotrwałych prowadzi krakowski Zakład Pyłów Przemysłowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Próby przeprowadzone z innymi odpylnikami, jak multicyklony i cyklony, nie dały pożądanych wyników. Pierwsze, przebadane w doświadczalnym zakładzie iw Krzeszowicach, zatykały się bardzo szybko, drugie nie dawały wymaganej sprawności. Skrubery z silnym zraszaniem wodą dają dobre wyniki jeśli chodzi o sprawność odpylania, jednakże wymagają budowy znacznych odstojników dla zanieczyszczonej pyłami wody, co ze względu na koszty związane z ich budową i na szczupłość miejsca w zakładach jest trudne do wykonania.

Specjalny rozdział w tym przemyśle należy się Zakładom Materiałów Ogniotrwałych w hucie im. Lenina. Na oddziale tym, niezależnie od filtrów tkaninowych, zainstalowano filtry inercyjne typu radzieckiego: znajdują się one m. in. w szamotowni, płynowni, rozdrabialni. Zdołano na nich uzyskać sprawność odpylania ą = 80% przy drobnych pyłach rzędu 20 mikronów (szacunkowo). Trzeba jednak podkreślić, że filtry te są bardzo trudne do wyregulowania i prowadzenia. Dopasowanie szybkości, a więc i ilości przepływającego przez filtr gazu, wymaga długich prób i zależy od rodzajów pyłów. Skrubery stosowane w hucie im. Lenina odznaczają się dużą sprawnością przy zużyciu wody 360 1/h na skruber i ilości przepływającego odpylanego powietrza 8000 m3/h.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>