Przydatność danej maszyny cyfrowej jako narzędzia automatyzacj

Wymienione powyżej różnice podyktowane zostały przez system, który maszyna ma automatyzować. Podobnie różnice powstaną też na gruncie realizacji technicznej. Wymaganie przedsiębiorstwa jest następujące:

Klient nie może dłużej czekać na odpowiedzi kasjera niż 1 min. Oznacza to, że urządzenie powinno w zasadzie obsłużyć w ciągu 1 min wszystkie 100 kas biletowych. Jednakże praktycznie w ciągu 1 min przy kasach znajduje się co najwyżej 50 podróżnych. Zatem urządzenie powinno wykonywać 50 opisanych operacji w ciągu 1 min, tzn, jedną operację w ciągu 1,2 sek. Posiadając tak sformułowane wymagania co do struktury i szybkości maszyny oraz pojemności pamięci, systemu wejścia-wyjścia itp. można przystępować do budowy możliwie pewnego w działaniu i taniego urządzenia. Urządzenie takie połączone kablowo z kasami biletowymi we wspomnianych stu miastach zagwarantuje przedsiębiorstwu optymalną w danym systemie rezerwację miejsc na wszystkich trasach.

W oparciu o przesłanki, jakie powstały przy analizie automatyzacji prostego procesu sprzedaży i rezerwacji biletów, postaramy się obecnie sformułować wyraźnie kryteria, według których oceniamy przydatność danej maszyny cyfrowej jako narzędzia automatyzacji pewnego ogniwa systemu przetwarzania informacji.

(1) Żądamy od urządzeń wejściowych aby były dostosowane do takiej formy przekazywania danych, która jest powszechnie przyjęta w danym systemie.

(2) Od urządzeń wyjściowych żądamy takiego podawania wyników by nie wymagały one specjalnej „obróbki” przed przekazaniem do dalszego wykorzystania, tzn. żądamy, aby maszyna drukowała np. wyniki na specjalnych formularzach w odpowiednich rubrykach itp.

(3) Aby maszyna była „elastyczna”, tzn. mogła automatyzować kilka procesów mało się od siebie różniących bez konieczności poważnych zmian w sterowaniu czy wprowadzanie z zewnątrz dużej ilości danych dodatkowych (określających proces).

(4) By realna szybkość pracy maszyny była dostosowana do możliwości dostarczania danych wejściowych i szybkości analizowania wyników przez inne ogniwa systemu.

Przytoczona lista rozpatruje sprawę przystosowania aparatu cyfrowego do potrzeb systemu dość jednostronnie, nie wchodząc w decydujące wielokrotnie względy natury ekonomicznej czy socjalnej. Oparta na tych czterech punktach ocena przydatności aparatu jest dokonywana raczej z pozycji „czystej” nauki bez wchodzenia w realne istniejące zapo- trzebowanie gospodarcze na tego typu aparaturę. Jednakże dla popularnego przedstawienia paru przykładów automatyzacji systemów przetwarzania informacji przytoczone kryteria są chyba bardzo przydatne.

Rozpatrywane dalej przykłady zostały podzielone na trzy grupy. Do pierwszej zaliczono systemy przetwarzania informacji dla wielkiej ilości danych i małej ilości niezbędnych do tego operacji maszynowych. Do drugiej te, w których ilość danych i ilość wykonywanych operacji są względnie zrównoważone. Do trzeciej zaś te, w których na małej ilości danych wykonujemy olbrzymie ilości operacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>