Przydatność odpadów kamienia-piaskowca

W przypadku, gdy surowiec zawiera odpowiednią ilość topników i dostatecznie zmięknie przed odgazowaniem, prężność gazów powoduje roz- dymanie miękkiej masy surowca i następuje tzw. puchnięcie, w wyniku czego surowiec zwiększa swą objętość i otrzymuje się bardzo lekkie kruszywo, o ciężarze objętościowym wynoszącym nawet 0,3 t/m3. Przy niedostatecznej ilości topników w granicznym przypadku spieczony surowiec uzyskuje porowatość jedynie przez drobniutkie pustki pozostałe wskutek utlenienia części palnych.

Spieczony surowiec z sita rusztowego spada do dołu betonowego, skąd wybierany chwytakami, układany jest w stosy, gdzie studzi się przez 24 godz. Po ostudzeniu spieczony surowiec jest poddany kruszeniu na zestawie kruszarek do żądanych frakcji.

Stwierdzono, iż uzyskane lekkie kruszywo o odpowiednim ciężarze objętościowym i wytrzymałości mechanicznej może służyć do lekkich betonów, konstrukcyjnych i zbrojonych, przydatnych m. in. do wyrobu elementów prefabrykowanych. Lekkie kruszywo z łupków uzyskać można również drogą spiekania w piecach obrotowych.

Dalszym sposobem wykorzystania łupków jest ich zastosowanie do produkcji płytek okładzinowych, a także do budowy dróg o charakterze lokalnym. Wspomnieliśmy powyżej, że obok łupków odpadem powstającym przy budowie i eksploatacji kopalni węgla jest również kamień, głównie piaskowiec.

Wydaje się nie ulegać wątpliwości przydatność odpadów kamienia- -piaskowca, stanowiącego ok. 5″/o ogólnego odpadu eksploatacji kopalń węgla, do następujących robót:

– do murów fundamentowych i piwnicznych w budynkach parterowych i jednopiętrowych,

– do budowy ogrodzeń stałych i murów podporowych,

– do budowy ścieków i skarp przy budowlach drogowych i kolejowych,

– jako kruszywo do betonów i wyrobów prefabrykowanych betonowych marki 110 kg/cm2,

– do budowy jezdni dróg prowizorycznych,

– do wykonywania podkładu oraz robót odwadniających dróg stałych. '

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>