Pyłobetony komórkowe na spoiwie wapiennym

Dla zorientowania w możliwościach wykorzystania pyłów podano poniżej kilka najbardziej typowych metod przerobu tego tworzywa dla celów budowlanych, nie wykluczając innych jeszcze możliwości rozwiązań tego tematu.

Pyłobetony komórkowe na spoiwie wapiennym. Zasadniczymi surowcami tej produkcji są: pyły lotne, wapno palone i gips surowy, magazynowane po odpowiedniej przeróbce w silosach. Wapno palone i gips surowy dostarczane w bryłach podlegają przed zasilosowaniem przekru- szeniu.

Wszystkie składniki w ilościach odpowiednio dawkowanych poddaje się przemiałowi w młynie rurowym o pracy ciągłej, skąd dozowane przechodzą do mieszarki, gdzie następuje wymieszanie z wodą i środkiem gazo- twórczym. Po wprowadzeniu masy do form następuje jej wyrastanie, spulchnienie i wstępne tężenie. Z form z masą wstępnie stężałą usuwa się przerosty, po czym formy przechodzą pod krajalnię, gdzie następuje cięcie masy na bloki o normowanych rozmiarach. Pocięte bloki ułożone piętrowo na wózkach przetaczane zostają do autoklawów, gdzie następuje hartowanie w parze o ciśnieniu 8-10 Atm, w okresie łącznym 22 godz. Po naparzaniu wywozi się stwardniały materiał do hali, gdzie następuje studzenie, załadunek wózków i transport bloków na składowisko.

Odmianą tej metody jest zastosowanie do produkcji spoiwa cementowego lub wapienno-pyłowego (zamiast wapna) i wyeliminowanie domieszek gazotwórczych. Uzyskuje się wówczas mikroporowaty pyłobe- ton, w którym porowatość, a tym samym obniżenie ciężaru objętościowego osiągnięte zostają odparowaniem nadmiaru wprowadzonej wody zarobowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>