RÓWNOWAGA FAZOWA GAZ – CIECZ – CIAŁO STAŁE

Zakres ciśnień, przy których prowadzone są badania gazów i cieczy jest ograniczony. W temperaturze pokojowej i przy ciśnieniach powyżej kilku lub kilkunastu tysięcy Atm gazy skraplają się, a większość cieczy krzepnie przy ciśnieniach ponad 30 tys. Atm, Przy wyższych temperaturach, ciśnienia — przy których następuje skraplanie, i ciśnienia, przy których następuje krzepnięcie — są wyższe. Załączona tablica 1 ilustruje wpływ ciśnienia na temperaturę topnienia.

Rozpatrzmy teraz przebieg krzywych równowagi fazowej gaz-ciecz- ciało stałe, a w szczególności przebieg krzywej topnienia w warunkach wysokich ciśnień. Wykres charakterystyczny p-T krzywych równowagi w zakresie dotychczas osiąganych ciśnień jest na ogół znany.

Krzywe równowagi pomiędzy stanem gazowym i ciekłym oraz pomiędzy stanem ciekłym i stałym przecinają się w punkcie potrójnym, przy którym istnieje równowaga między trzema stanami skupienia. Krzywa

Ta wyjątkowa właściwość germanu jest wykorzystywana przy cechowaniu manometrów elektrycznych dla wysokich ciśnień równowagi gazu i cieczy urywa się w punkcie krytycznym, charakteryzującym się takimi parametrami p i T& (tzw. krytycznymi), przy których materia znajduje się w stanie krytycznym.

Zachowanie się krzywych równowagi, a w szczególności przebieg krzywej topliwości w rejonie wysokich ciśnień i temperatur, są tematem licznych badań i poglądów. W dolnym obszarze mamy krzywą sublimacji I (równowaga stanu stałego z gazowym), która w punkcie potrójnym T przechodzi w krzywą pary II {równowaga stanu ciekłego z gazowym) i w krzywą topnienia 111 (równowaga stanu stałego z ciekłym).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>