Spalanie mieszanki

Spalanie mieszanki, choć jest w zasadzie procesem bardzo szybkim (w silniku samochodowym około 0,01 sek), staje się gwałtowne, przechodzi w spalanie detonacyjne. Szybkość przesuwania się płomienia wzrasta wtedy z 20 m do 2000 m/sek, co ujawnia się w postaci wyraźnie słyszanego stuku silnika. To powoduje nadmierny wzrost ciśnienia (do 80 Atm) i temperatury, przyczyniając się do jeszcze gwałtowniejszego spalania,, a nawet samorzutnego zapalania się mieszanki. Wysoka temperatura powoduje wypalanie się tłoków i wentyli silnika. W konsekwencji takich zaburzeń w silniku spada jego trwałość i sprawność. Spadek mocy silnika jest znaczny. Stopień sprężenia mieszanki w silnikach samochodowych wynosił w roku 1927 4,55 i uległ zwiększeniu do 6,15 w roku 1936. Silniki lotnicze mają 9-15. W ciągu ostatnich dwudziestu lat prowadzono intensywne badania nad wyjaśnieniem zjawiska stukania w silnikach i sposobami jego uniknięcia. Najprostszym sposobem uniknięcia stukania byłoby obniżenie stopnia sprężenia mieszanki, jednakże podwyższenie stopnia sprężenia daje tak znaczny wzrost mocy silnika, że nie tylko nie zrezygnowano z dotychczasowej jego wielkości, ale wciąż opracowywano typy silników o coraz wyższym stopniu sprężenia, dostosowując do tego paliwo. Chodziło tu głównie o silniki lotnicze, z których należało wydobyć maksimum mocy. Paliwo, które jest odporne na stukanie, ma – jak się mówi – własności antydetonacyjne. Liczbowo wyraża się to liczbą oktanową. Przyjęto, że węglowodór izooktan CsHig ma największą odporność na stukanie i oznaczono tę jego własność liczbą 100. Inny węglowodór-heptan C7Hlfl jest przeciwieństwem izooktanu: nie przejawia żadnej odporności na stukanie, jest po prostu zdolny „stukać” w silniku przy każdej okazji, wobec tego jego odporność oznaczono liczbą 0. Mieszając ze sobą te dwa węglowodory: „doskonały” izooktan i „kiepski” heptan, otrzymamy paliwo w silniku, które zachowuje się tak samo, jak badana benzyna. Stosownie do ilości izooktanu w mieszance, która zachowuje

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>