Stosowanie płynnego żużla

Spożytkowanie tego typu żużla bywa dość wszechstronne, a specjalnie bywa on stosowany do robót:

(1) Drogowych, jako kamień podkładowy, tłuczeń do nawierzchni makadamowych, grys i grysik (podwójnie kruszony) do nawierzchni smołowanych i bitumicznych typu lekkiego i ciężkiego, jak również jako szlachetne kruszywo do betonowych nawierzchni drogowych i lotniskowych.

(2) Brukarskich, jako bruk z lanej kostki żużlowej, układany w podobny sposób jak normalne kostki skał naturalnych.

(3) Kolejowych, jako balast tłuczniowy podłoża, na którym spoczywają podkłady drewniane lub stalowe wraz z przymocowanymi do nich szynami, tworząc tor kolejowy.

(4) Wodnych jako materiał kamienny dla zabezpieczenia brzegów przy budowie kanałów spławnych, budowie basenów portowych lub innych podobnych zabezpieczeń. Zakres zastosowania żużla wielkopiecowego kawałkowego w budownictwie wodnym może być bardzo rozległy, tym bardziej, że przy zastosowaniu metody dołowania i odlewania w formach, można bez trudności uzyskać bloki żużlowe o żądanych wymiarach.

(5) Budowlanych, jako ’kruszywo do betonów ciężkich blokowych oraz konstrukcyjnych zbrojonych. Kruszywo żużlowe stosowane do betonów powinno wykazywać cechy fizyczne zbliżone do kruszywa skal naturalnych, a mianowicie pod względem uziarnienia, ksżtaltu ziaren, stałości objętościowej i wytrzymałości na ściskanie. Przypuszczenia co do wzmożonej korozji spowodowanej ujemnym rzekomo wpływem kruszywa żużlowego na wkładki zbrojeniowe były w świecie wszechstronnie badane. W wyniku wieloletnich studiów stwierdzono zgodnie, że decydującym momentem dla trwałości zbrojenia nie jest gatunek użytego kruszywa hutniczego, lecz dostatecznie gruba otulina wkładek stalowych szczelnym betonem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>