SUKCES PIONIERA V

Radiostacja Pioniera IV pracowała na fali o długości 31 cm. Wielki radioteleskop w Jodrell Bank (rys. 12) przyjął ostatnie sygnały rakiety z odległości 651 tys. km, gdzie chemiczne baterie uległy wyczerpaniu. Pla- netoida nr 2 posiada masę bardzo małą, bo 6,03 kG. Wyposażona była w miniaturowe liczniki Geigera-Miillera dla pomiaru na przebywanej trasie natężenia promieniowania kosmicznego. Do omówienia otrzymanych w tej dziedzinie wyników jeszcze powrócimy.

Również niepowodzeniem zakończył się odstrzał następnego Pioniera 26.XI.1959 r. Odpalił tylko pierwszy trzon. Całość spadła do Atlantyku. Natomiast pełnym sukcesem był odstrzał Pioniera V, który nie miał już w programie – jak jego poprzednicy – badania przestrzeni okołoksię- życowych, a był przeznaczony do wstępnej eksploracji obszarów między- planetarnych, położonych pomiędzy orbitami Ziemi i Wenus, dotychczas jeszcze nie odwiedzanych przez satelity. Start nastąpił lld,5 III 1960 przy użyciu 3-stopniowej 48-tonowej rakiety, o długości 30 m i łącznej sile ciągu 79,5 t. Po osiągnięciu maksymalnej prędkości 11,42 km/sek ostatni człon rakiety wyzwolił się z przewagi pola grawitacyjnego Ziemi i przeszedł w strefę przewagi grawitacji Słońca, stając się sztuczną planetoidą nr 3. Miała ona przecinać orbitę Wenus, lecz brakło jej do potrzebnej maksymalnej prędkości 67 m/sek, wskutek czego mogła zbliżyć się do planety tylko na 8-10 min km. Ma krążyć pomiędzy orbitami Ziemi i Wenus po niewiele spłaszczonej elipsie w okresie 311 dni, w średniej odległości od Słońca 134 min km. W punkcie przysłonecznym (perihelmm) (w połowie sierpnia 1960 r.) podejdzie do Słońca na odległość 120 min km. Pionier V osiągnął ruchem zwalniającym 14d,8 III swą orbitę okołosło- neczną w odległości około 800 tys. km od Ziemi. Dnia 15,75 III odległość jego przekraczała 1 min km, dnia 19 III wynosiła 1,6 min km, wreszcie – już ruchem przyspieszonym – Pionier V osiągnął dn. 6. IV odległość od

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>