TECHNIKA WYTWARZANIA I POMIARU WYSOKICH ClSNIEŃ CZ. II

Na tej zasadzie zbudowana jest amerykańska prasa „tetraedralna”, przedstawiona na rysunku 3a. Prasa tetraedralna ma możliwość ściskania większych ilości materiału niż prasa-kowadło Bridgmana, umożliwia nagrzewanie próbek do wysokich temperatur i ma ułatwione doprowadzenie do próbki przewodów elektrycznych, niezbędnych do prowadzenia pomiarów temperatury, ciśnienia i innych parametrów.

W prasie tetraedralnej cztery kowadła (rys. 3b), wykonane z cementowanego węglika wolframu, są ściskane za pomocą tłoków hydraulicz- nych, przesuwających się wzdłuż linii prostopadłych do powierzchni czterech ścian prawidłowego czworościanu. Osie tych kowadeł przecinają się w środku czworościanu.

Kowadła ze spieków opasane są stalowymi pierścieniami, pochłaniającymi część obciążenia rozciągającego. Ośrodkiem, w którym umieszczona zostaje próbka, a służącym do przekazania — na badaną próbkę —ciśnienia, jest minerał pirofilit (uwodniony krzemian glinu — Al2[0H]2{Si401()}), z którego wykonuje się prawidłowy czworościan o krawędziach o 25% dłuższych niż boki trójkątów, stanowiących robocze powierzchnie kowadeł.

Wobec tego, że krawędzie czworościanu pirofilitowego są dłuższe od krawędzi czworościanu powstałego przy dosunięciu do siebie kowadeł, następuje silne ściśnięcie czworościanu i mieszczącej się w nim badanej próbki.

Czworościan pirofilitowy spełnia w tym przypadku rolę ściśliwej uszczelki, jaką spełniał pierścień ceramiczny w doświadczeniach Bridg- mana. W ostatnim czasie prasy czworościenne udoskonalono do tego stopnia, że ciśnienie dochodzące do 130 tys. Atm utrzymuje się przez szereg godzin, przy równoczesnym ogrzewaniu próbki do 3000°C.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>