Temperatura w centrum kontynentu antarktycznego

Oczywiście trudno obecnie mówić o rewelacjach naukowych w zakresie meteorologii. Większość danych jest jeszcze w stadium opracowania, a wykorzystanie ich przez ośrodki naukowo-badawcze jest kwestią co najmniej kilku lat. Większość problemów, które wymagały zbadania, to sprawy trudne i skomplikowane, do rozwiązania których nie wystarcza powierzchowna analiza wyników pomiarowych. Pewne rewelacje przyniosły właściwie jedynie wyprawy polarne, zwłaszcza antarktyczne, były bowiem pierwszym zorganizowanym wysiłkiem dla poznania tajemnic atmosfery w tych rejonach. Tak więc, na przykład, w radzieckiej stacji antarktycznej „Wostok” zarejestrowano 25.VIII.1958 r, najniższą z dotychczas notowanych temperatur na powierzchni Ziemi: 85,6°C.

Następnie amerykańska stacja badawcza umiejscowiona niemal dokładnie na biegunie południowym stwierdziła, że temperatura w centrum kontynentu antarktycznego nie spada równomiernie w miarę postępowania zimy, ale po oziębieniu na początku zimy wzrasta nieco, aby znowu spaść pod koniec tej pory roku. Ten bieg temperatury wywołany jest napływem ciepłych mas powietrza z mas oceanów, które w otoczeniu brzegów Antarktydy zamarzają w większym promieniu dopiero pod koniec zimy. Ciekawych wyników dostarczyły badania aerologiczne: stwierdzono na przykład (co było zresztą do przewidzenia), występowanie w zimie bardzo silnych inwersji1 temperatury w pobliżu powierzchni kontynentu.

W porze zimowej stwierdzono występowanie silnego prądu strumieniowego, wiejącego w kierunku wschodnim wzdłuż brzegów Antarktydy, który zanika w porze letniej. Podobny wynik uzyskano na granicy polarnej i umiarkowanej strefy cyrkulacyjnej na półkuli północnej. Jest to wynik bardzo ważny, ponieważ dotychczas nasze informacje o prądach strumieniowych dotyczyły głównie prądu występującego w południowej części strefy wiatrów zachodnich na półkuli północnej. Podczas MRG zbadano również dokładniej odpowiednik tego prądu na półkuli południowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>