Trudności meteorologiczne

Jeszcze ważniejszą przyczyną, która zmuszała do zorganizowania ściślejszej współpracy, było pojawienie się w ostatnich czasach szeregu ważnych problemów naukowych, których rozwiązanie było niemożliwe na bazie danych, dostarczanych przez wykonywane dotychczas standartowe pomiary. Niektóre spośród tych zagadnień omówimy dalej.

Zwiększenie ilości i uzupełnienie pomiarów standartowych na stałe, wiązało się z wieloma trudnościami technicznymi i ekonomicznymi, a poza tym mogło się okazać niecelowe ze względu na zasadnicze cele pracy stacji meteorologicznych (nie obserwatoriów naukowo-badawczych), które są nastawione głównie na zbieranie danych, niezbędnych dla przewidywań pogody oraz dla badań klimatologicznych. Dlatego też słuszniejsze było zintensyfikowanie tych badań jedynie w pewnym okresie czasu, ale jednocześnie na całym świecie. Tym okresem miał być właśnie III MRG.

Podobne trudności, jakie miała meteorologia, zgłaszały również i inne działy geofizyki i na skutek tego doszło do konieczności zorganizowania III MRG. Początek tej imprezy wyznaczono na 1 lipca 1957 r. Jakie główne problemy naukowe stanęły przed meteorologami w III MRG? Omówimy pokrótce niektóre z nich.

Czy zima w tym roku będzie mroźna? czy lato na przyszły rok będzie deszczowe, czy też słoneczne? – takie i podobne pytania często stawiają ludzie meteorologom, a jeszcze częściej starym rolnikom, rybakom czy też góralom – bowiem od nich częściej niż od meteorologów usłyszeć można jakąś zdecydowaną, choć na ogół fałszywą odpowiedź. Meteorolodzy na takie pytanie odpowiedzieć jeszcze nie umieją, choć już zupełnie dobrze potrafią przewidzieć przebieg pogody w przeciągu kilkudziesięciu najbliższych godzin. Dlaczego tak się dzieje?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>