Urządzenia stosowane w elektrowniach polskich

Pyły te, zawierające wiele cennych surowców, wyrzuca się bezpowrotnie do atmosfery i tym samym zanieczyszcza sią okolice. Zakład Elektrofiltrów w Pszczynie, który w 1952 r. przekształcił sią w Biuro Konstrukcyjne Elektrofiltrów przy Zakładzie Produkcji Urządzeń Mechanicznych. Młoda ta placówka ma do pokonania szereg trudności, przy czym najważniejszą wydaje się brak możliwości przeprowadzania badań empirycznych. Przy projektowaniu elektrofiltrów dobranie szeregu współczynników opiera sią wyłącznie na podstawie danych doświadczalnych, których ustalenie jest możliwe tylko przy dobrze postawionej komórce pomiarowej i badawczej. Brak dokładnej analizy pracy zainstalowanych elektrofiltrów uniemożliwia wyciąganie odpowiednich wniosków, koniecznych do realizacji postąpu technicznego na tym odcinku.

Przechodząc do omówienia innych urządzeń stosowanych w elektrowniach polskich należy przede wszystkim wymienić baterie multicyklo- nów typu radzieckiego {średnica cykloniku 250 mm), zainstalowane w Nowej Hucie i w Jaworznie II. I tutaj również brak pomiarów nie pozwala na ocenienie skuteczności działania tych urządzeń. Według oceny elektrowni Jaworzno I sprawność tych urządzeń jest niezadowalająca (ok. 60%), czego dowodem jest m. in. niezmiernie szybkie ścieranie się łopatek wentylatorów ciągu, znajdujących się za multicyklonami. Zapotrzebowanie mocy jest przy tych urządzeniach znacznie wyższe, niż przy elektrofiltrach.

W multicyklony na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego wyposażona jest również – poza energetyką – kotłownia w Zakładach Azotowych Chorzów, gdzie zainstalowany jest multicyklon Multiaerodyn.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>