Category Wiedza technicza

POLIMERYZACJA OLEFIN

Polimeryzacja polega na powstawaniu dużej cząsteczki węglowodoru z mniejszych, zawierających wiązanie nienasycone. Jest to reakcja łańcuchowa. Prowadzi się ją w dwojaki sposób. W wysokich temperaturach przy użyciu wielkich ciśnień przekraczających 1000 atmosfer albo w łagodnych temperaturach z użyciem katalizatorów.

Read More

WĘGIEL KAMIENNY

Węgiel kamienny jest paliwem, pochodzącym z dawniejszych epok geologicznych niż węgiel brunatny, jest on najcenniejszym produktem energii słonecznej, zatrzymanej przez rośliny na drodze procesów biochemicznych. Węgiel kamienny nie jest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie. Jego udział w składzie skorupy ziemskiej (wraz z innymi rodzajami węgli kopalnych) wynosi zaledwie 0,1%, licząc do głębokości 16 tys. m, jak to przyjmują zwykle geochemicy. Jest 9 innych pierwiastków prócz węgla, których zawartość w skorupie ziemskiej jest wyższa, lecz żaden z nich, z wyjątkiem tlenu i krzemu, nie tworzy tak wielkich skupień jak węgiel. Widać z tego, jak olbrzymią pracę wykonały organizmy żywe, których dziełem są pokłady węgla. Wykonały one także wielką pracę natury chemicznej, wytwarzając z prostego związku węgla z tlenem C02, występującego w atmosferze, wysoce skomplikowane związki występujące w tkankach żywych roślin, a później w węglu brunatnym i kamiennym. Pewne wyobrażenie o znaczeniu i skali przemian, powodowanych przez rośliny, da nam następujące przybliżone obliczenie.

Read More

Olbrzymia zjonizowana chmura w pobliżu Ziemi

Dnia 9 lutego już po ogłoszeniu alertu nr 254, między godz. 21,08 a 23.02 cz. Gr., stwierdzono w pobliżu środka tarczy słonecznej wyjątkowy „rozbłysk” z maksymalnym natężeniem około godz 21.40. W czasie rozbłysku, przypuszczalnie z tego obszaru, został wyrzucony olbrzymi strumień naładowanych cząstek, takich, jak elektrony, protony i jony ?nnych pierwiastków, a nadto jeszcze promieniowanie natury falowej. JCorpuskuły wyrzucone z aktywnych obszarów słonecznych, znajdujących się w pobliżu środka tarczy, mają jak gdyby najlepszy „cel” na Ziemię. Wyrzucone zostają bowiem w kierunku, który w przypadku występowania aktywnych obszarów w środku tarczy słonecznej pokrywa pię z kierunkiem Słońce-Ziemia.

Read More

WYPRAWY DO PLANET UKŁADU SŁONECZNEGO

Zasadniczo wyprawy do planet układu słonecznego, czy ich księżyców, nie będą wymagać o wiele większego wydatkowania paliw pędnych niż do Księżyca. Według bowiem mechaniki nieba prędkości maksymalne pojazdów startujących ku sąsiednim planetom z okolic przybieguno- wych Ziemi, a więc pozbawionych dodatkowego pchnięcia startowego spowodowanego wirowaniem globu są niewiele większe niż w przypadku Łunnika I i Pionierów IV i V. Przyczyna leży w tym, że rakieta raz rozpędzona z dostateczną maksymalną prędkością, startująca z Ziemi w odpowiednim czasie i kierunku ku jakiejś planecie, osiągnie ją ruchem bezwładnym już bez jakiegokolwiek nakładu paliwa. Przeprawa taka jednak będzie trwać nie parę dni, jak w przypadku Księżyca, lecz setki dni czy nawet całe lata, W tablicy 6 podajemy w ostatniej kolumnie czas trwania przeprawy ruchem bezwładnym w jedną stronę, według obliczeń A. Sternfelda.

Read More

Wyprawa spitsbergeńska

Poważnymi osiągnięciami może się poszczycić polska meteorologia w zakresie badania radioaktywności atmosfery. W okresie końcowym III MRG na terenie naszego kraju pracowało już 7 stacji dokonujących w ramach prac badawczych różnych instytucji pomiarów radioaktywnego skażenia atmosfery. Na bazie danych, dostarczonych przez te stacje, rozpoczęto, i to z bardzo interesującymi rezultatami, rozwiązywanie takich problemów naukowych, jak na przykład wyznaczanie dat eksplozji jądrowych, badanie trajektorii ruchów cząstek powietrza, badanie okresu obiegu mas powietrza dookoła globu, czy też dobowego biegu natężenia skażeń radioaktywnych w atmosferze. Stanowi to cenny wkład w tę nową i szybko rozwijającą się dziedzinę wiedzy o atmosferze ziemskiej.

Read More