Wskaźnik klasyfikacyjny węgla

– 31 płomienny duża zawartość części lotnych (powyżej 300/0), brak lub słaba zdolność spiekania (0–10 LR): z uwagi na duże różnice w cieple spalania dzieli się na 3 podtypy: 1) 6800- 7300 kcal/kg, 2) 7300-7800 kcal/kg, 3) powyżej 7800 kcal/kg

– 32 gazowo- płomienny duża zawartość części lotnych (powyżej 30%) słaba lub średnia zdolność spiekania (10-35 LR): z uwagi na różnice w cieple spalania węgle gazowo-płomienne dzieli się na 2 podtypy: 1) 7600-8100, 2) powyżej 8100 kcal/kg

– 33 gazowy duża zawartość części lotnych (pow. 30%), średnia zdolność spiekania (30-35 LR), niskie ciśnienie rozprężania (ok. 0,1 kg/cm?)

– 34 gazowo- koksowy duża zawartość części lotnych (powyżej 28%), wysoka zdolność spiekania (50-85 LR), wysokie ciśnienie rozprężania (0,1-0,3 kg/cm?)

– 35 orto- koksowy typowy węgiel koksowy, średnia zawartość części lotnych (22-30%), wysoka zdolność spiekania (25-55 LR), wysokie ciśnienie rozprężania (0,3-3,0 kg/cm2)

– 36 meta- koksowy średnia zawartość części lotnych (17-22°/»), średnia zdolność spiekania (25-55 LR), wysokie ciśnienie rozprężania 0,3-3,0 kg/cm?

– 37 semi- koksowy średnia zawartość części lotnych (14-18%), słaba lub średnia zdolność spiekania (10-30 LR), średnie ciśnienie rozprężania (poniżej 0,5 kg/cm2)

– 38 chudy mała zawartość części lotnych (10-16%), brak lub b. słaba zdolność spiekania (0-10)

– 41 antracy towy niska zawartość części lotnych (7-10%), zupełny brak zdolności spiekania

– 42 antracyt niska zawartość części lotnych (3-7%), zupełny brak zdolności spiekania od następujących czynników: 1) od charakteru materiału roślinnego: 2) od charakteru procesu biochemicznego w stadium tworzenia się torfu: 3) warunków geologicznych, w jakich znajdował się węgiel. Jednolite usystematyzowanie własności węgla nie jest sprawą łatwą. Dużo wysiłku kosztowało opracowanie szeregu klasyfikacji węgla (wspomnianych w rozdziale poprzednim) z punktu widzenia przydatności ich do koksowania, odgazowania i zgazowania. Systematyka jest opracowana, natomiast klasyfikacja sprawia trudności. Klasyfikacja węgla do celów energetycznych jest znacznie prostsza, W tablicy 9 podajemy przykładowo ogólną charakterystykę węgli według ich typów w klasyfikacji Rogi i Laskowskiego.

Przy ocenie przydatności węgla do celów energetycznych bierze się pod uwagę nie tylko ciepło spalania i inne parametry powyższej klasyfikacji, lecz także: 1) zawartość wilgoci: 2) zawartość popiołu: 3) topliwość popiołu: 4) zawartość siarki: 5) uziarnienie węgla (sortyment). Ponadto należy jeszcze brać pod uwagę inne cechy węgla, które nie mają dotąd wskaźników liczbowych, jak np. reaktywność koksu utworzonego w palenisku, podatność węgla na rozdrabnianie, ważne dla mielenia węgla do palenisk pyłowych, skłonność pyłu do samorzutnego zapalania się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>