Wyprawa spitsbergeńska

Poważnymi osiągnięciami może się poszczycić polska meteorologia w zakresie badania radioaktywności atmosfery. W okresie końcowym III MRG na terenie naszego kraju pracowało już 7 stacji dokonujących w ramach prac badawczych różnych instytucji pomiarów radioaktywnego skażenia atmosfery. Na bazie danych, dostarczonych przez te stacje, rozpoczęto, i to z bardzo interesującymi rezultatami, rozwiązywanie takich problemów naukowych, jak na przykład wyznaczanie dat eksplozji jądrowych, badanie trajektorii ruchów cząstek powietrza, badanie okresu obiegu mas powietrza dookoła globu, czy też dobowego biegu natężenia skażeń radioaktywnych w atmosferze. Stanowi to cenny wkład w tę nową i szybko rozwijającą się dziedzinę wiedzy o atmosferze ziemskiej.

Osobny rozdział stanowią wyprawy. Wyprawa spitsbergeńska jest zapewne dobrze znana czytelnikom: dużo o niej mówiło radio, telewizja, nie było też chyba takiego czasopisma czy dziennika, który nie zamieściłby reportażu czy sprawozdania na ten temat.

Pod względem meteorologicznym wyprawa spitsbergeńska wyposażona była w naziemną stację meteorologiczną I rzędu, z rozbudowanym działem aktynometrii, z urządzeniami do pomiarów radioaktywności atmosfery oraz urządzeniami do pomiarów radiometeorologicznych2.

Wyposażenie stacji umożliwiało również prowadzenie badań usługowych na rzecz innych specjalności, reprezentowanych w wyprawie, jak na przykład glacjologu, tj. nauki o lodowcach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>