Wysiłki związane z organizacją MRG

W porze letniej zaobserwowano wielokrotnie „wypady” chłodnego, antarktycznego powietrza z mas kontynentu, w rejony strefy umiarko- i Inwersją nazywamy warstwę powietrza, w której temperatura, zamiast maleć, wzrasta w miarę wzrastania wysokości. wanej. Dokładne poznanie tego zjawiska ma ogromne znaczenie dla długoterminowych prognoz pogody na półkuli południowej.

Wysiłki związane z organizacją MRG przyniosły także bezpośrednie korzyści praktyczne. I tak na przykład, dzięki udoskonaleniu sieci pomiarów wiatrów i innych pomiarów aerologicznych, prognozy dotyczące wiatru, zwłaszcza na większych wysokościach, uzyskały o przeszło 50°/o lepszą sprawdzalność niż dotychczas.

Jaki wkład w badania, związane z MRG, wnieśli i jakie uzyskali wyniki polscy meteorolodzy? Udział meteorologów polskich w pracach MRG koncentrował się głównie na dwóch zadaniach: udoskonalenie i rozbudowanie sieci meteorologicznej wewnątrz kraju oraz na udziale w wyprawach naukowych na Spitsbergen i do Wietnamu.

Wysiłek nad rozbudową sieci koncentrował się w pierwszym rzędzie na aerologii i aktynometrii. Tak więc, zamiast jednego punktu obserwacji aerologicznych w Legionowie k/Warszawy, pracującego na przestarzałym sprzęcie, uruchomiono w ramach MRG trzy punkty (Legionowo, Wrocław i Poznań), wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt radiosonda- żowy oraz w tzw. radioteodolity, pozwalające na wykonywanie pomiarów wiatru na różnych wysokościach w każdych warunkach atmosferycznych.

Uruchomiono także szereg nowych punktów pomiarów promieniowania słonecznego, wkładając przy tym duży wysiłek w należyte przygotowanie i wycechowanie aparatury pomiarowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>