ZASTOSOWANIE WĘGLOWODORÓw AROMATYCZNYCH W PROCESACH PETROCHEMICZNYCH

Przy omawianiu poszczególnych reakcji węglowodorów olefinowych wspomniano wielokrotnie o zastosowaniu węglowodorów aromatycznych, zwłaszcza w procesach alkilowania. W tych reakcjach otrzymuje się etylobenzol przerabiany w dalszym ciągu na styren: kumen, z którego otrzymuje się fenol i aceton: dodecylobenzen.

Pozostało jedynie zająć się produktami utlenienia węglowodorów aromatycznych, w szczególności ksylenów. Ksyleny otrzymuje się z procesu platformingu specjalnych frakcji benzyn i następne rozdzielenie. Powstałe trzy odmiany ksylenów (tabl. 3) poddaje się utlenieniu bądź powietrzem wobec katalizatorów, bądź kwasem azotowym. W ten sposób produkuje się kwas tereftalowy, podstawowy surowiec do produkcji jednego z r ijbardziej przyszłościowych włókien wełnopodobnych – tery le nu.

Ostatnim węglowodorem odgrywającym poważną rolę jako surowiec w produkcji włókien sztucznych poliamidowych jest węglowodór z grupy naftenowych – cykloheksan. Znajduje się on w pewnych ropach w ilościach ok. 10% oraz może być otrzymywany przez izomeryzację metylocyklopentanu, występującego wspólnie z cykloheksanem. To naturalne źródło cykloheksanu jest na razie mało wykorzystywane. Częściej otrzymuje się go przez uwodornienie benzenu. Produkty utlenienia cykloheksanu – kwas adypinowy służy do produkcji nylonu 66, zaś drugi produkt utlenienia – cykloheksanon jest wyjściowym surowcem do syntezy włókna syntetycznego o różnorakiej nazwie, jak: perlonu, kapronu i stylonu.

Na zakończenie tego przeglądu podstawowych procesów petroche- micznych przedstawia się poglądowo na rysunku 15 i 16 schematy produkcji dwu typów kauczuków syntetycznych oraz podstawowych mas plastycznych i włókien sztucznych z ropy naftowej i gazu ziemnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>