Znajomość stref tropikalnych i polarnych

Ruch atmosfery w tych strefach oraz granice tych stref zmieniają się w zależności od pory roku, a ponadto są silnie zakłócane przez roz- kład oceanów i kontynentów, które mają różne własności termodynamiczne. Najlepiej poznana została dotychczas strefa wiatrów zachodnich półkuli północnej. W strefie tej szczególną rolą odgrywają wądrujące w ogólnym ruchu powietrza (na ogół z zachodu na wschód) lokalne układy ciśnienia i wiatrów, zwane wyżami i niżami.

O ich własnościach i życiu dużo już potrafimy powiedzieć i wykorzystać do prognoz pogody: najbardziej jednak zasadnicze sprawy, dotyczące ich powstawania, przyczyn zaniku oraz przemian jakim podlegają, znamy bardzo fragmentarycznie i nie wystarczająco. Wiemy, że w pobliżu powierzchni zetknięcia się różnych komórek cyrkulacyjnych tworzą się tzw. prądy strumieniowe (jest to niezbyt udane spolszczenie angielskiej nazwy jet stream) i wiemy, że mają one wielki wpływ na procesy atmosferyczne w strefie wiatrów zachodnich, lecz teoria mechanizmu ich powstawania i oddziaływania nie wyszła jeszcze ze stadium mniej lub bardziej prawdopodobnych hipotez.

Nasza znajomość stref tropikalnych i polarnych jest już znacznie gorsza, a znajomość na przykład Antarktydy była przed III MRG nieomal żadna. A przecież te tereny właśnie odgrywają w tej wielkiej maszynie cieplnej, jaką jest proces ogólnej cyrkulacji atmosfery, rolą kotła i chłodnicy, a więc rolą szczególnie ważną. A więc zasadniczym zadaniem badań III Roku Geofizycznego było uzupełnienie naszych wiadomości o ogólnej cyrkulacji atmosfery.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>