ZWAŁY I ICH WYKORZYSTANIE CZ. II

Historycznie rzecz biorąc jasne jest, że zwały pojawiają się wraz z rozwojem przemysłu, są to bowiem, jak wyżej wspomniano, bezużyteczne w danym okresie odpady przemysłowe, powstające przy pewnych procesach produkcyjnych, Z tych też względów o zwałach można mówić już w okresach przedhistorycznych, gdy prymitywnymi środkami prowadzone były roboty górnicze i hutnicze, a odpady pozostałe z tych procesów gromadziły się wokół ówczesnych stanowisk produkcyjnych. Oczywiście z trudem dziś można odnaleźć ślady po tych przedhistorycznych zwałach, ale nie jest to rzeczą niemożliwą i w Polsce również koło prehistorycznych pieców hutniczych można odnaleźć ślady zwałów ówczesnych żużli.

We współczesnym jednak pojęciu zwały notujemy dopiero od powstania zaczątków nowoczesnego przemysłu, tj. mniej więcej od połowy XVIII w. Przemysł ten opiera się głównie początkowo na górnictwie i hutnictwie i te dwa jego rodzaje nadal przodują w dostarczaniu największych ilości materiałów zwałowych: z biegiem czasu dochodzi do nich i energetyka. Tak wyglądała sytuacja na świecie, a właściwie w Europie i Stanach Zjednoczonych, gdzie najszybciej rozwinął się nowoczesny przemysł (Anglia, Francja, Niemcy), jak również i w Polsce, gdzie jednak dopiero od XIX w. można mówić o górnictwie i hutnictwie, zwłaszcza śląskim, jako o przedsięwzięciu już na dużą skalę. Do tego czasu bowiem przechodziły te gałęzie przemysłu zmienne koleje, aczkolwiek nigdy umiejętności te nie ginęły, przekazywane i ulepszane z pokolenia na pokolenie. Dopiero jednak maszyna parowa, która doprowadziła do szybkiego rozwoju mechanizacji w górnictwie (np. odwadnianie i przewietrzanie kopalni) i hutnictwie oraz energia elektryczna gwałtownie przyczyniły się do wzrostu produkcji węgla i stali, idącej w miliony ton. Postęp i rozwój nauk technicznych umożliwił budowę nowoczesnych, wielkich i dobrze zorganizowanych zakładów przemysłowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>